Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu
Sắp xếp theo:
Hydrofluoric acid 48% GR for analysis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
1,4-Dioxane GR for analysis ACS,IS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Polyvinyl alcohol 72000
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Acetophenone for synthesis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Sodium fluoride GR for analysis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Hydrofluoric acid 48% GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Hydrochloric acid fuming 37% GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
di-Phosphorus pentoxide GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Amidosulfonic acid GR for analysis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Acetone GR for analysis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
tri-Sodium citrate dihydrate GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Hydrochloric acid 0,1 N
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Sodium hydroxide pellets GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Citric acid monohydrate GR for analysis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Ethanol absolute GR for analysis 1009831000
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Tryptic soy broth (CASO broth) 105459
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
OSTEOMOLL rapid decalcifier solution
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Chlorine Test .BR with liquid reagent
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
CombiCheck 20 for checking
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Ammonium Test Method: colorimetric
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
CCDA Selective Supplement 16 vial
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Nitrobenzene for synthesis
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
ortho-Phosphoric acid 85% GR
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Acetic acid (glacial) 100% anhydro
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy