Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Dưỡng đo mối hàn Niigata WGU-8M
- Giá bán: 2.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WGU-8M
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo mối hàn Niigata WGU-7M
- Giá bán: 940.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WGU-7M
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Khe: 2-5mm
Mẫu so độ nhám bề mặt Insize ISR-CS130-W
- Giá bán: 3.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ISR-CS130-W
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo mối hàn Elcometer 147
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 147
- Tình trạng: Còn hàng
Pin gauge đo lỗ Eisen EP Series
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EP Series
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW393M, 0.05-1mm/20 lá
- Giá bán: 150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW393M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW387M, 0.03-0.5mm/13 lá
- Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW387M
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo ren Moore&Wright MW804, 0.4-7mm/49 lá
- Giá bán: 550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW804
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo ren Moore&Wright MW801, 0.25-3mm/30 lá
- Giá bán: 270.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW801
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Moore&Wright MW204M, 0.75-5mm, 18 lá
- Giá bán: 430.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW204M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-12
- Giá bán: 3.660.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-12
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo mối hàn Moore&Wright MW182-01
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW182-01
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-11
- Giá bán: 5.220.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-11
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-08
- Giá bán: 7.580.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-08
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW911M, 0.05-0.08mm/10 lá
- Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW911M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-03
- Giá bán: 10.460.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-03
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW394M, 0.05-01mm/13 lá
- Giá bán: 210.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW394M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 150MY
- Giá bán: 640.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 150MY
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn mẫu độ nhám bề mặt Insize ISR-CS017
- Giá bán: 3.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ISR-CS017
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ nhám bề mặt PCE RT 1200
- Giá bán: 45.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RT 1200
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn mẫu chuẩn độ nhám Nihon Kinzoku EA
- Giá bán: 5.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo chiều cao mối hàn điện tử WG-01
- Giá bán: 1.320.000
- Bảo hành: 0
- Model: WG-01
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-308S, 0.05-0.8mm/10 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-308S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-902, 0.5-13mm, 26 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 186-902
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ block căn mẫu Mitutoyo 516-437-26, 1.0005-100mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 516-437-26
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-307S, 0.03-0.05mm/13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-307S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-110, 0.4-6mm, 18 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 186-110
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-306S, 0.05-0.8mm/10 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-306S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-106, 7.5-15mm,32 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 186-106
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-303S, 0.05-1mm/ 28 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-303S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-105, 1-7mm, 34 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 186-105
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-301S, 0.05-1mm/ 13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-301S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-305S, 0,05 - 1mm,13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-305S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-302S, 0.03-0.05mm/13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-302S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-122, 0.4-7mm, 21 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 188-122
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-304S
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-304S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-102, 4-60mmTPI, 28 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 188-102
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo ren Mitutoyo 188-151, 0.4-7mmTPI ,51 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 188-151
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107, 15.5-25mm/0.5mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 186-107
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-313S, 0.05-1mm/ 28 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-313S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107, 15.5-25mm, 15 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 186-907
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ block căn mẫu Mitutoyo 516-452-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 516-452-10
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy