Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước đo mối hàn INSIZE 4831-20A
- Giá bán: 1.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4831-20A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0 - 20mm
    + Độ chính xác: ±0.1mm
Dưỡng đo ren INSIZE 4820-124 (0.25-7mm, Hệ mét 60°)
- Giá bán: 135.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4820-124
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Trung Quốc
    + Dải đo: 0.25-7mm
Mẫu so độ nhám bề mặt Insize ISR-CS130-W
- Giá bán: 13.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ISR-CS130-W
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-20
- Giá bán: 200.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-20
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-28
- Giá bán: 280.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-28
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bề dày NIIGATA SEIKI 150ML (0.01 - 1.00mm/19 lá/150mm)
- Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 150ML
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá đo độ dày 0,01-1mm, L100mm (100ML-SK)
- Giá bán: 720.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 100ML-SK
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW911M, 0.05-0.08mm/10 lá
- Giá bán: 100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW911M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-03
- Giá bán: 10.460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-03
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW394M, 0.05-01mm/13 lá
- Giá bán: 210.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW394M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW393M, 0.05-1mm/20 lá
- Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW393M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW387M, 0.03-0.5mm/13 lá
- Giá bán: 100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW387M
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo ren Moore&Wright MW804, 0.4-7mm/49 lá
- Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW804
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo ren Moore&Wright MW801, 0.25-3mm/30 lá
- Giá bán: 270.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW801
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Moore&Wright MW204M, 0.75-5mm, 18 lá
- Giá bán: 430.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW204M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-12
- Giá bán: 3.660.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-12
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo mối hàn Moore&Wright MW182-01
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW182-01
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-11
- Giá bán: 5.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-11
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thước căn mẫu Moore&Wright MW700-08
- Giá bán: 7.580.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW700-08
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo lỗ Shinwa 15-30mm 62605
- Giá bán: 230.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 62605
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo lỗ Shinwa 62610 30-45mm
- Giá bán: 450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 62610
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo lỗ Shinwa 62615 45-60mm
- Giá bán: 600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 62615
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-32, 0,03-1mm, 32 lá
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-32
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-17
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-17
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-13A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-13A
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-13
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-13
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4601-25
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4601-25
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73797 , 150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73797
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73796 , 100 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73796
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73782 , 65 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73782
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73781 , 150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73781
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73780 , 100mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73780
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng do độ dày Shinwa 73776 , 75 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73776
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-4, M4x0.7mm
- Giá bán: 404.800 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-4
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-14, M14x2mm
- Giá bán: 594.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-14
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-3D5, M3.5x0.6mm
- Giá bán: 594.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-3D5
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-12, M12x1.75mm
- Giá bán: 556.600 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-12
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-39, M39x4mm
- Giá bán: 1.214.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-39
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-11, M11x1.5mm
- Giá bán: 493.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-11
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-36, M36x4mm
- Giá bán: 1.214.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-36
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-10, M10x1.5mm
- Giá bán: 480.700 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra ren chốt Insize 4130-33, M33x3.5mm
- Giá bán: 898.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4130-33
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4