Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đầu đo nhiệt độ kiểu K Extech 881605
- Giá bán: 1.130.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 881605
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió SmartSensor AR866A
- Giá bán: 3.720.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR866A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Tốc độ không khí: 0.0 ~ 30m/s
    + Lưu lượng không khí: 0 ~ 9999m3/phút
Đầu dò nhiệt độ bề mặt NR-81533
- Giá bán: 700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 6 tháng
- Model: NR-81533
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ Testo loại K (0602 0646)
- Giá bán: 920.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 3 tháng
- Model: Mã kho hàng - SKU (nếu có) Nếu bạn có phần mềm quản lý kho hàng chuyên nghiệp
- Tình trạng: Còn hàng
Que đo nhiệt độ bề mặt kiểu K NR-81532B
- Giá bán: 810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: NR-81532B
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò nhiệt độ bề mặt kiểu K NR-81533B
- Giá bán: 780.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: NR-81533B
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò nhiệt độ Tecpel TPK-04L (-50°C ~ 500°C)
- Giá bán: 1.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TPK-04L
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-03 (-50℃ ~ 800℃)
- Giá bán: 1.230.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TPK-03
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò nhiệt độ Tecpel TPK-04LS (-50°C ~ 500°C)
- Giá bán: 1.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TPK-04LS
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-04, TPK-04S
- Giá bán: 1.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TPK-04, TPK-04S
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò nhiệt độ bề mặt kiểu K NR-81532B
- Giá bán: 770.000
- Model: NR-81532B
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ kiểu T Kimo SIT-300-BT
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SIT-300-BT
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo THIR50-THIRD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: THIR50-THIRD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFPP50-SFPPD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFPP50-SFPPD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor cảm biến nhiệt độ tiếp xúc Kimo SFCS K
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFCSK
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SKT-125
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKT-125
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc Kimo SCLK
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCLK
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO2 và nhiệt độ môi trường Kimo SCO2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCO2
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ cao dạng tiếp xúc kiểu K KIMO SIK-1000HT
- Giá bán: 4.545.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SIK-1000HT
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor Đầu đo nhiệt độ Kimo TE50-TED50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TE50-TED50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFP50-SFPD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFP50-SFPD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor cảm biến nhiệt độ type K - TBALK - TBALDK
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBALK-TBALDK
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo tù Kimo SPK-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPK-10
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc Kimo SCRK-150
- Giá bán: 2.689.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCRK-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO và nhiệt độ môi trường Kimo SCCO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCCO
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TBRD50-TBRDD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBRD50-TBRDD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFO50-SFOD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFO50-SFOD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor cảm biến nhiệt độ dạng từ tính Kimo SFAIK
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFAIK
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SPK-300
- Giá bán: 2.045.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPK-300
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc Kimo SCCK-150
- Giá bán: 2.923.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCCK-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDP-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDP-300
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TBRC50-TBRCD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBRC50-TBRCD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFGT50-SFGTD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFGT50-SFGTD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor cảm biến nhiệt độ Kimo type K, T, J, N, S - SFBAK
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFBAK
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SPK-150
- Giá bán: 1.845.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPK-150
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc Kimo SCK-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCK-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDP-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDP-150
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TBHT50-TBHTD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBHT50-TBHTD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFCT50-SFCTD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFCT50-SFCTD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor cảm biến nhiệt độ Kimo type K, N - TBARK - TBARDK
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBARK-TBARDK
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ kiểu K dạng dây Kimo SAK
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SAK
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc Kimo SCTK-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCTK-100
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường