Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió SmartSensor AR866A
- Giá bán: 3.875.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR866A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Tốc độ không khí: 0.0 ~ 30m/s
    + Lưu lượng không khí: 0 ~ 9999m3/phút
Đầu đo nhiệt độ Testo loại K (0602 0646)
- Giá bán: 985.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 03 tháng
- Model: 0602 0646
- Tình trạng: Còn hàng
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT GEO-Fennel NR-38
- Giá bán: 1.540.000
- Model: NR-38
- Tình trạng: Còn hàng
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT GEO-Fennel NR-31B
- Giá bán: 2.070.000
- Model: NR-31B
- Tình trạng: Còn hàng
ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ GEO-Fennel NR-33
- Giá bán: 2.070.000
- Model: NR-33
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHSI
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHSI
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDI-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDI-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDI-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDI-300
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDP-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDP-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVH-14
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVH-14
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVH-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVH-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVO
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVS
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVS
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVH-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVH-100
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDP-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDP-300
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO và nhiệt độ môi trường Kimo SCCO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCCO
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO2 và nhiệt độ môi trường Kimo SCO2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCO2
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ PT100 Kimo STD-13
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: STD-13
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo nhiệt độ Kimo CO-P
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO-P
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo F50I / FD50I
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: F50I-FD50I
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SPAIK-80
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPAIK-80
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SPPK-125
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPPK-125
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SKTA-125
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKTA-125
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo nhọn Kimo SKT-125
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKT-125
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ tiếp xúc đầu đo tù Kimo SPK-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPK-10
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor cảm biến đo nhiệt độ chữ T Kimo SKP
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKP
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFCT50-SFCTD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFCT50-SFCTD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFGT50-SFGTD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFGT50-SFGTD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TP50-TPD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TP50-TPD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TM50-TMD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM50-TMD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo THIR50-THIRD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: THIR50-THIRD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor Đầu đo nhiệt độ Kimo TE50-TED50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TE50-TED50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TBRD50-TBRDD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBRD50-TBRDD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TBRC50-TBRCD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBRC50-TBRCD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo TBHT50-TBHTD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TBHT50-TBHTD50
- Tình trạng: Còn hàng
Sensor đo nhiệt độ Kimo SFO50-SFOD50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SFO50-SFOD50
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ cao dạng tiếp xúc kiểu K KIMO SIK-1000HT
- Giá bán: 4.545.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SIK-1000HT
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ kiểu T Kimo SIT-300-BT
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SIT-300-BT
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ kiểu K KIMO SIKI300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SIKI-300
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy