Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước kẹp cơ lớn Insize 1214-600, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 2.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1214-600
- Tình trạng: Còn hàng
570.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-15I
- Giá bán: 570.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15I
- Tình trạng: Còn hàng
550.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-07
- Giá bán: 550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-07
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW155-65
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW155-65
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW155-55
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW155-55
- Tình trạng: Còn hàng
5.000.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW152-55
- Giá bán: 5.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-55
- Tình trạng: Còn hàng
2.800.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-52
- Giá bán: 2.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-52
- Tình trạng: Còn hàng
1.640.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-30
- Giá bán: 1.640.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-30
- Tình trạng: Còn hàng
820.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-20
- Giá bán: 820.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-20
- Tình trạng: Còn hàng
9.270.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-72
- Giá bán: 9.270.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-72
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-62, 0-600mm,0-24''/0.02mm
- Giá bán: 3.020.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-62
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khoảng rộng MW152-75, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: 17.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-75
- Tình trạng: Còn hàng
5.420.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW152-65
- Giá bán: 5.420.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-65
- Tình trạng: Còn hàng
20.990.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-82
- Giá bán: 20.990.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-82
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp có thanh điều chỉnh chữ V
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp (có nút vi chỉnh)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Mitutoyo 160-159 (0-2000mm; ±0.12 mm)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 160-159
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-157 (0-1500mm)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 160-157
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-155 (0-1000mm)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 160-155
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí MITUTOYO 530-104 (0-150mm)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 530-104
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-122
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-122
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-115, 0-300mm
- Giá bán: 1.912.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-115
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-123
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-123
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-114, 0-200mm
- Giá bán: 823.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-114
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-124
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-124
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153
- Giá bán: 7.678.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 160-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-316
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-316
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-118, 0-200mm,0-8''/0.02mm
- Giá bán: 912.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-118
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-320
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-320
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-312, 0-150mm, 0-6''
- Giá bán: 645.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-312
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-321
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-321
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-322
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-322
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-335
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-335
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp khoảng đo rộng Mitutoyo 160-132, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 160-132
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 160-128
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 160-128
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118, 200mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-11
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-502, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: 12.134.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-502
- Tình trạng: Còn hàng
1.934.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-119
- Giá bán: 1.934.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-119
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-151 (0-450mm/ 0.001inch )
- Giá bán: 7.589.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 160-151
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-501, 0-600mm/0.05mm
- Giá bán: 6.189.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-501
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-100
- Giá bán: 800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-100
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ khoảng lớn Mitutoyo 160-131, 0-600mm/0.05mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 160-131
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy