Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước kẹp cơ Insize 1205-1502S, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 410.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1205-1502S
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Insize 1205-3002S, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.155.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1205-3002S
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Insize 1205-2002S, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1205-2002S
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ lớn Insize 1214-600, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 2.950.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1214-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-118, 0-200mm,0-8''/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 530-118
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118, 200mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: 530-11
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khoảng rộng MW152-75, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: 17.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-75
- Tình trạng: Còn hàng
5.420.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW152-65
- Giá bán: 5.420.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-65
- Tình trạng: Còn hàng
20.990.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-82
- Giá bán: 20.990.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-82
- Tình trạng: Còn hàng
570.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-15I
- Giá bán: 570.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15I
- Tình trạng: Còn hàng
550.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-07
- Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-07
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW155-65
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW155-65
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW155-55
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW155-55
- Tình trạng: Còn hàng
5.000.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW152-55
- Giá bán: 5.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-55
- Tình trạng: Còn hàng
2.800.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-52
- Giá bán: 2.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-52
- Tình trạng: Còn hàng
1.640.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-30
- Giá bán: 1.640.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-30
- Tình trạng: Còn hàng
820.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-20
- Giá bán: 820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-20
- Tình trạng: Còn hàng
9.270.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-72
- Giá bán: 9.270.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-72
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-62, 0-600mm,0-24''/0.02mm
- Giá bán: 3.020.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-62
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ lớn Insize 1214-1000, 0-1000mm/0.02mm
- Giá bán: 8.399.600 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1214-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ dài Insize 1236-611, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1236-611
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ dài Insize 1236-521, 0-500mm/0.02mm
- Giá bán: 7.754.450 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1236-521
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ dài Insize 1208-611, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1208-611
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-312, 0-150mm, 0-6''
- Giá bán: 900.000
- Bảo hành: 0
- Model: 530-312
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-115, 0-300mm
- Giá bán: 2.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 530-115
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-114, 0-200mm
- Giá bán: 1.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: 530-114
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-104
- Giá bán: 800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
1.000.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-102
- Giá bán: 1.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-102
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-101
- Giá bán: 900.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-101
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp khoảng đo rộng Mitutoyo 160-132, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: 16.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: 160-132
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ khoảng lớn Mitutoyo 160-131, 0-600mm/0.05mm
- Giá bán: 8.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: 160-131
- Tình trạng: Còn hàng
8.800.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 160-128
- Giá bán: 8.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 160-128
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-502, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: 15.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 530-502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-501, 0-600mm/0.05mm
- Giá bán: 7.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: 530-501
- Tình trạng: Còn hàng
2.500.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-119
- Giá bán: 2.500.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-119
- Tình trạng: Còn hàng
2.700.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-109
- Giá bán: 2.700.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-109
- Tình trạng: Còn hàng
1.200.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-108
- Giá bán: 1.200.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-108
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153
- Giá bán: 9.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 160-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-335
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-335
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-322
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-322
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-321
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 530-321
- Tình trạng: Còn hàng
1 2