Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW44M, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW44M
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 1.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-15, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 1.330.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-15
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-30, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.580.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Insize 1240-3001, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 683.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1240-3001
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Insize 1240-2001, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 506.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1240-2001
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Insize 1240-1501, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 455.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1240-1501
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo sâu cơ khí Mitutoyo 527-201, 0-150mm/0.05mm
- Giá bán: 2.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: 527-201
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo sâu Mitutoyo 527-123, 300mm/0.01mm
- Giá bán: 2.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 527-123
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo sâu cơ khí Mitutoyo 527-101, 0-150mm/0.03mm
- Giá bán: 2.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 527-101
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo sâu cơ khí Shinwa 19300 , 2-20 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19300
- Tình trạng: Còn hàng