Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ Geo Fennel FCT 1 DATA (0 – 1250 µm/ 0.1µm)
- Giá bán: 7.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FCT 1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 – 1250µm
  + Độ chính xác: (±3% + 1 µm)
Máy đo độ dày lớp phủ UNI-T UT343A (0~1750um)
- Giá bán: 1.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT343A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ UNI-T UT343D (0~1250μm)
- Giá bán: 1.810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT343D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNBS (không từ tính)
- Giá bán: 26.310.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CNBS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Đo trên nền không từ tính
Đầu dò thẳng không từ tính Elcometer T456CN1S
- Giá bán: 16.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: T456CN1S
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + - Đầu dò không từ tính
Thân máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNBS
- Giá bán: 13.910.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CNBS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Đo trên nền không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS1 (không từ tính, 0-1500µm)
- Giá bán: 21.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1500 μm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp sơn chống cháy EC900
- Giá bán: 8.560.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC900
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S1 (không từ tính, 0-625 µm)
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 625 μm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ KETT LH-373 (từ tính, 0 – 1200 µm)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LH-373
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN 5000 (0-5.000um)
- Giá bán: 16.450.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TG-2100FN
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Phạm vi đo :0-5000um
Máy đo độ dày lớp phủ HUATEC TG-8010 (1250 μm, 0.1μm)
- Giá bán: 11.420.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TG-8010
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N90S1 (không từ tính, 0-625 µm)
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N90S1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 625 μm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N1 ( Không từ tính, 0-1500 µm)
- Giá bán: 16.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1500 μm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 NRS1 (Không từ tính, 0-1500 µm, đầu dò góc vuông)
- Giá bán: 19.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NRS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1500 μm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N45S1 (không từ tính, 0-625 µm)
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N45S1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 625 μm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS1 (không từ tính, 0 - 13 mm)
- Giá bán: 21.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 13 mm
  + Nền kim loại: Không từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ trên nền kim loại KETT LH-200J (không từ tính, 0 - 800µm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LH-200J
- Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mãi
  1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNTS
- Giá bán: 23.179.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CNTS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S3 (không từ tính, 0 – 1500 µm)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS3 (không từ tính, 0 - 13 mm)
- Giá bán: 30.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N3 (không từ tính,0-1500 µm)
- Giá bán: 25.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NAS3 (không từ tính, 0-625 µm, A nốt hóa)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NAS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N45S3 (không từ tính, 0 – 1500 µm)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N45S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 NRS3 ( không từ tính, 0-1500 µm)
- Giá bán: 29.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS3 (không từ tính, 0-1500 µm)
- Giá bán: 28.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ nên kim loại Nhôm, Đồng Defelsko PosiTector 6000 NAS1 (A nốt )
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NAS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-625 µm
  + Kim loại nhôm (A nốt hóa)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG2100FN (0-1250um)
- Giá bán: 6.336.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TG2100FN
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8829N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.206.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8829N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8828N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.395.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8828N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8826N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.395.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8826N
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy