Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ Geo Fennel FCT 1 DATA (0 – 1250 µm/ 0.1µm)
- Giá bán: 7.018.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FCT 1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 – 1250µm
  + Độ chính xác: (±3% + 1 µm)
Máy đo độ dày lớp phủ nên kim loại Nhôm, Đồng Defelsko PosiTector 6000 NAS1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NAS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-625 µm
  + Kim loại nhôm (A nốt hóa)
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS3
- Giá bán: 28.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 NRS3
- Giá bán: 29.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS1
- Giá bán: 21.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS3
- Giá bán: 30.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS1
- Giá bán: 18.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N1
- Giá bán: 16.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N3
- Giá bán: 25.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N45S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N45S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N45S3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N45S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N90S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N90S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NAS3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NAS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG2100FN (0-1250um)
- Giá bán: 6.336.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TG2100FN
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò thẳng không từ tính Elcometer T456CN1S
- Giá bán: 14.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: T456CN1S
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + - Đầu dò không từ tính Elcometer T456CN1S đo trên nền nhôm
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNBS
- Giá bán: 14.600.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: A456CN BS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer trên nền nhôm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N90S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: N90S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNTS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CNTS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8829N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.206.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8829N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8828N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.395.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8828N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8826N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.395.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8826N
- Tình trạng: Còn hàng