Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ dày lớp phủ FCT 1 DATA, 0 – 1250 µm/ 0.1µm
- Giá bán: 7.018.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FCT 1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Khoảng đo: 0 – 1250µm
    + Độ chính xác: (±3% + 1 µm)
Đầu dò thẳng không từ tính Elcometer T456CN1S
- Giá bán: 14.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: T456CN1S
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + - Đầu dò không từ tính Elcometer T456CN1S đo trên nền nhôm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS1 New
- Giá bán: 20.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS3
- Giá bán: 27.880.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N1
- Giá bán: 16.210.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 NRS3 New
- Giá bán: 29.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NRS3 New
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS3 - new
- Giá bán: 27.840.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS3 New
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N1 2021
- Giá bán: 16.190.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N1-G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNBS
- Giá bán: 14.600.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: A456CN BS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer trên nền nhôm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N3
- Giá bán: 25.540.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NAS1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6000 NAS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS3
- Giá bán: 30.210.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS1
- Giá bán: 20.880.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NAS3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NAS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NAS1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NAS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N90S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: N90S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N90S1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N90S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N45S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N45S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N45S1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N45S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CNTS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CNTS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8829N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.206.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8829N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8828N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.395.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8828N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8826N, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 10.395.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8826N
- Tình trạng: Còn hàng