Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Cân kỹ thuật điện tử hiện số Ohaus SPX422 (420g/0.01)
- Giá bán: 5.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX422
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX622 (620g/0.01)
- Giá bán: 5.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX622
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Trung Quốc
    + Khả năng cân: 620g
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX6201 (6200g/0.1g)
- Giá bán: 5.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX6201
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX2201 (2200g/0.1g)
- Giá bán: 4.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX2201
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số Ohaus SPX1202 (1200g/0.01)
- Giá bán: 5.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX1202
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử 2 số lẻ Ohaus SPX222 (220g/0.01)
- Giá bán: 4.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX222
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích điện tử Ohaus PR224 (220g/0.0001g)
- Giá bán: 18.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR224
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật Ohaus PR4202/E (4200g/0.01g)
- Giá bán: 10.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR4202/E
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật Ohaus PR2202/E (2200g/0.01g)
- Giá bán: 9.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR2202/E
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PX4202
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PX4202
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PX2202 (2200g/0.01g)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PX2202
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX2202 (2200g x 0.01g)
- Giá bán: 5.760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX2202
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN BÁN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS PR423/E
- Giá bán: 10.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR423/E
- Tình trạng: Còn hàng
11.500.000đ
Còn hàng
Cân kỹ thuật OHAUS PR223/E
- Giá bán: 11.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR223/E
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS NV622 (620g x 0.01g)
- Giá bán: 4.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NV622
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus Valor2000
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Valor2000
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS6001F, 4000g /0.1g
- Giá bán: 5.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS6001F
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PA2102
- Giá bán: 9.488.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: PA2102
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - CHUẨN NỘI OHAUS PA 2102C
- Giá bán: 12.650.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PA 2102C
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ OHAUS PA 4102
- Giá bán: 10.247.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PA 4102
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ OHAUS NVL2101/2
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NVL2101/2
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus NV 212/2
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: NV 212/2
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ OHAUS NVL10000/2
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NVL10000/2
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus NV212/2
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NV212/2
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS602F, 600g/0.01g
- Giá bán: 5.035.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS602F
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS2001F
- Giá bán: 3.871.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS2001F
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS202F (200g / 0.01g)
- Giá bán: 4.301.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS202F
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu cân điện tử Ohaus T32XW
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: T32XW
- Tình trạng: Còn hàng
Cân Thực Phẩm Ohaus Valor 3000 V31XH202
- Giá bán: 4.428.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: Valor 3000 V31XH202
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật tiểu ly SPS 601F Ohaus
- Giá bán: 3.542.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: SPS 601F
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus- PA 4102C
- Giá bán: 12.018.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: PA 4102C
- Tình trạng: Còn hàng
9.361.000đ
Còn hàng
Cân kỹ thuật Ohaus- PA512
- Giá bán: 9.361.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: PA512
- Tình trạng: Còn hàng
10.300.000đ
Còn hàng
Cân điện tử Extech SC600
- Giá bán: 10.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SC600
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử AXIS/B15
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: B15
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử AXIS/BTA2100D, 2000 gam/0.01 gam
- Giá bán: 7.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: BTA2100D
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử AXIS/BTA210, 200 gam/0.01 gam
- Giá bán: 6.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: BTA210
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử AXIS BTA210D, 210 gam/0.001 gam
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: BTA210D
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật-chuẩn ngoại AXIS AGZ1000, 1000 gam/0.01 gam
- Giá bán: 15.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: AGZ1000
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử AXIS/AD500
- Giá bán: 10.780.000
- Bảo hành: 0
- Model: AD500
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử AXIS/AD3000, 3000 gam/0.01 gam
- Giá bán: 10.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: AD3000
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật chuẩn nội AXIS ATA320C, 320 gam/0.001 gam
- Giá bán: 13.950.000
- Bảo hành: 0
- Model: ATA320C
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật chuẩn nội AXIS ATA220C, 220 gam/0.001 gam
- Giá bán: 13.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: ATA220C
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy