Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy phân tích phổ GWinstek GSP-730 (3 GHz)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: GSP-730
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-620 (20MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 8.160.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-620
- Tình trạng: Hết hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102 (100Mhz, 2 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 31.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104 (100Mhz, 4 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 38.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2104
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202 (200Mhz, 2 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 38.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2202
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204 (200Mhz, 4 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 47.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2204
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3154, 150Mhz, 4 kênh
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3154
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3252, 250Mhz, 2 channel
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3252
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3254, 250Mhz, 4 channel
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3254
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3352, 350Mhz, 2 channel
- Giá bán: 81.829.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3352
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3354, 350Mhz, 4 channel
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3354
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6051, 50MHz
- Giá bán: 18.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-6051
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6103C, (100MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 28.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-6103C
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6112, (100MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 25.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-6112
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-620FG (20MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 11.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-620FG
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-622G (20MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 10.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-622G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-630FC (30MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 9.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-630FC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-635G (35MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 12.070.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-635G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-652G (50MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 16.120.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-652G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-653G (50MHz, 2 Kênh, Delayed Sweep)
- Giá bán: 18.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-653G
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay GWINSTEK GDS-122 (20MHZ, 2 kênh)
- Giá bán: 16.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-122
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS 1052-U (50Mhz, 2 kênh)
- Giá bán: 8.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS 1052-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072A-U (70Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
- Giá bán: 13.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1072A-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072-U (70Mhz, 2 Kênh)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1072-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
- Giá bán: 17.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1102A-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102-U (100Mhz, 2 Kênh)
- Giá bán: 13.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1102-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1152A-U (150Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
- Giá bán: 22.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1152A-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2062 (60Mhz, 2 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 25.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2062
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2064 (60Mhz, 4 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 31.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2064
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phân tích phổ GWinstek GSP-930 (3 GHz)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GSP-930
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phân tích phổ GWinstek GSP-830 (3GHz)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GSP-830
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phân tích phổ GWinstek GSP-810 (1GHz)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GSP-810
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8255A (5Mhz)
- Giá bán: 9.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8255A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8215A (3Mhz)
- Giá bán: 4.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8215A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8020H (2Mhz)
- Giá bán: 4.995.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8020H
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8015G (2Mhz)
- Giá bán: 3.540.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8015G
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện đa năng GWInstek GDM-8251A
- Giá bán: 13.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDM-8251A
- Tình trạng: Còn hàng