Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-600 ( 60MHz, 2Channel)
- Giá bán: 17.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PS-600
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Uni DS-1065 (60MHz, 2CH)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DS-1065
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek CS-406 ( 40MHz / 50MHz Auto counter )
- Giá bán: 13.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: CS-406
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek FS-404 ( 40MHz / 5MHz Function Generator )
- Giá bán: 13.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: FS-404
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-1000 (100MHz, 2channel)
- Giá bán: 19.780.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-1005 ( 100MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 21.510.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-200 (20Mhz, 2 channel)
- Giá bán: 10.285.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-350 (40MHz, 2 channel)
- Giá bán: 11.125.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-350
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-355 ( 40MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 13.055.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-355
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-500 ( 50MHz, 2 Channel )
- Giá bán: 13.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-505 ( 50MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 15.035.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-505
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-605 ( 60MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 18.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-605
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek RS-608 ( 60MHz With Cursor Readout )
- Giá bán: 21.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: RS-608
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )
- Giá bán: 6.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: FG-72
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-30 ( 3MHz ; 6 Function , 6 Range )
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: FG-30
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )
- Giá bán: 7.665.000
- Bảo hành: 0
- Model: FG-102
- Tình trạng: Còn hàng