Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy hiện sóng số Rigol DS1102CA, 100MHZ
- Giá bán: 28.285.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1102CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1102D, 100MHZ
- Giá bán: 24.725.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1102D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1102E, 100MHZ, 2 kênh
- Giá bán: 12.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1102E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1104B, 100MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 32.145.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1104B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1202CA, 200MHZ
- Giá bán: 34.615.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1202CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1204B, 200MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 39.560.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1204B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1302CA, 300MHZ
- Giá bán: 44.505.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1302CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4012, 100MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 49.425.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4012
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4014, 100MHz, 4 Kênh
- Giá bán: 61.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4014
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4024, 200Mhz, 4 Kênh
- Giá bán: 71.703.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4024
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4032, 350MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 96.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4032
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4034, 350MHz, 4 Kênh
- Giá bán: 106.320.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4034
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4052, 500MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 116.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4052
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4054, 500MHz, 4 Kênh
- Giá bán: 145.850.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4054
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6062, 600MHZ, 2 kênh
- Giá bán: 185.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6062
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6064, 600MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 197.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6064
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6102, 1GHZ, 2 kênh
- Giá bán: 222.525.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6104, 1GHZ, 4 kênh
- Giá bán: 271.975.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6104
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1052D, 50MHZ (có phân tích logic 16 kênh)
- Giá bán: 19.550.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1052D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1052E, 50MHZ, 2 kênh
- Giá bán: 9.660.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1052E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1072CA, 70MHZ
- Giá bán: 21.315.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1072CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1074B, 70MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 24.725.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1074B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4022, 200Mhz, 2 Kênh
- Giá bán: 64.260.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4022
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5072, 70MHz, 2 Channel
- Giá bán: 61.815.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5072
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5071, 70Mhz, 1 channel
- Giá bán: 44.505.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5071
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG4162, 2 channel, 160Mhz
- Giá bán: 32.145.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG4162
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG4102, 2 channel, 100Mhz
- Giá bán: 24.725.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG4102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG4062, 2 channel, 60Mhz
- Giá bán: 19.880.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG4062
- Tình trạng: Còn hàng
25.960.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG2041A, 40MHz
- Giá bán: 25.960.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG2041A
- Tình trạng: Còn hàng
13.600.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG1022A, 25MHz
- Giá bán: 13.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG1022A
- Tình trạng: Còn hàng
12.365.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG1022, 20MHz
- Giá bán: 12.365.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG1022
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5352, 350MHz, 2 channel
- Giá bán: 321.425.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5352
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5351, 350MHz, 1 channel
- Giá bán: 247.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5351
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5252, 250MHz, 2 channel
- Giá bán: 210.165.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5252
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5251, 250MHz, 1 channel
- Giá bán: 160.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5251
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5102, 100MHz, 2 Channel
- Giá bán: 111.265.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5101, 100MHz, 1channel
- Giá bán: 98.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5101
- Tình trạng: Còn hàng