Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy hiện sóng số Owon DS5032E, 30Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 8.654.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS5032E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon MSO7102TD, 100MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 22.950.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO7102TD
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon MSO8102T, 100MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 25.120.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO8102T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon MSO8202T, 200MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 32.440.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO8202T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS5022S, 25Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 7.475.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS5022S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS6042S, 40Mhz
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: PDS6042S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS7102T, 100Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 14.366.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS7102T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS8202T, 200Mhz
- Giá bán: 21.140.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS8202T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS8102, 100Mhz. 2 kênh, 2GSa/s
- Giá bán: 22.155.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS8102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS7102, 100Mhz. 2 kênh
- Giá bán: 14.590.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS7102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS8302, 300Mhz. 2 kênh, 2.5Gsa/s
- Giá bán: 34.862.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS8302
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS6062, 60Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 11.126.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS6062
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS8302, 300Mhz. 2 kênh, 3.2GSa/s
- Giá bán: 38.820.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS8302
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số phân tích OWON MSO5022, 25Mhz, 2 Kênh
- Giá bán: 14.637.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO5022
- Tình trạng: Còn hàng