Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288, 100A/1000A, Ø35mm
- Giá bán: 4.050.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3288
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21 (1000V, 4000MΩ, 5 Range)
- Giá bán: 4.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: IR4056-21
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20, 100A/1000A, Ø35mm
- Giá bán: 4.050.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3288-20
- Tình trạng: Còn hàng
3.850.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Hioki 3280-10F
- Giá bán: 3.850.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 3280-10F
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Bút thử điện Hioki 3120
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 3120
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3280-20F (1000A, True RMS)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 3280-20F
- Tình trạng: Hết hàng
Ampe kìm AC Hioki CM3289 (1000A, True RMS)
- Giá bán: 2.365.000
- Model: CM3289
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC HIOKI CM4141 (2000A, True RMS)
- Giá bán: 6.700.000
- Model: CM4141
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285, 200A/2000A, Ø55mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3285
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285-20, 200A/2000A, Ø55mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3285-20
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-50
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3256-50
- Tình trạng: Hết hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4256 (true RMS)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: DT4256
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3287, 10A/100A, Ø35mm
- Giá bán: 8.475.500
- Bảo hành: 0
- Model: 3287
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284, 20A/200A, Ø33mm
- Giá bán: 14.646.170
- Bảo hành: 0
- Model: 3284
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3293, 600A/1000A, Ø24mm
- Giá bán: 9.400.848
- Bảo hành: 0
- Model: 3293
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3291-50, 60A/1000A, Ø30mm
- Giá bán: 3.331.378
- Bảo hành: 0
- Model: 3291-50
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3282, 30A/1000A, Ø46mm
- Giá bán: 6.979.321
- Bảo hành: 0
- Model: 3282
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3281, 30A/600A, Ø33mm
- Giá bán: 5.241.844
- Bảo hành: 0
- Model: 3281
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm Hioki 3280-20, 42A/100A, Ø33mm
- Giá bán: 2.690.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3280-20
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Ampe kìm Hioki 3280-10
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3280-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3803
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3803
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3802-50 (True Rms)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3802-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3801-50 (True Rms)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3801-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3257-50 (True RMS)
- Giá bán: 7.865.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3257-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-51
- Giá bán: 3.809.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3256-51
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3255-50
- Giá bán: 5.936.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3255-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3245-60 (Pin mặt trời)
- Giá bán: 1.856.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3245-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3244-60
- Giá bán: 1.252.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3244-60
- Tình trạng: Còn hàng
3.273.000đ
Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3008
- Giá bán: 3.273.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3008
- Tình trạng: Còn hàng
1.480.000đ
Còn hàng
Bút đo điện Hioki 3246-60
- Giá bán: 1.480.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3246-60
- Tình trạng: Còn hàng