Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Điện cực đo độ dẫn HORIBA 3553-10D
- Giá bán: 9.616.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3553-10D
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo độ dẫn HORIBA 3552-10D
- Giá bán: 8.654.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3552-10D
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH thủy tinh Horiba 9615S-10D
- Giá bán: 3.847.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9615S-10D
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo độ dẫn Horiba 9382-10D
- Giá bán: 4.616.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9382-10D
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo ion Calcium Horiba LAQUAtwin B-751
- Giá bán: 7.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-751
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dẫn/ Điện trở/ Độ mặn/TDS cầm tay HORIBA ES-71A-S
- Giá bán: 15.865.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ES-71A-S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Độ dẫn / Điện trở / Độ mặn / TDS cầm tay Horiba ES-71A-K
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ES-71A-K
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo pH / ORP / DO cầm tay Horiba D-75G
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Máy đo pH / ORP / DO cầm tay Horiba D-75G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo pH / ORP / ION cầm tay Horiba D-73G
- Giá bán: 14.909.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: D-73G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay HORIBA EC220-K (EC/TDS/RES/Sal/Temp)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC220-K
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay HORIBA EC210 (EC/TDS/RES/Sal/Temp)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ pH cầm tay HORIBA PH220-K
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PH220-K
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ ôxy hòa tan (DO) Horiba DO220
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DO220
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ ôxy hòa tan(DO) HORIBA DO210
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DO210
- Tình trạng: Còn hàng
2.000.000đ
Còn hàng
Bút đo độ dẫn Horiba EC-11
- Giá bán: 2.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC-11
- Tình trạng: Còn hàng
8.342.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Canxi Horiba Ca-11
- Giá bán: 8.342.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Ca-11
- Tình trạng: Còn hàng
12.511.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11S
- Giá bán: 12.511.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NO3-11S
- Tình trạng: Còn hàng
7.299.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11
- Giá bán: 7.299.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NO3-11
- Tình trạng: Còn hàng
11.468.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11C
- Giá bán: 11.468.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NO3-11C
- Tình trạng: Còn hàng
7.299.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Natri Horiba Na-11
- Giá bán: 7.299.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Na-11
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ dẫn điện HORIBA EC 33
- Giá bán: 3.128.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC 33
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ dẫn điện HORIBA EC 22
- Giá bán: 2.600.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC 22
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ dẫn điện HORIBA EC 11 (0~19.99 mS/cm)
- Giá bán: 2.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC 11
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực pH thuỷ tinh Horiba 9615-10D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9615-10D
- Tình trạng: Hết hàng
Điện cực đo pH Horiba 9680-10D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9680-10D
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo độ dẫn Horiba LAQUAtwin B-771
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-771
- Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Hết hàng
Máy đo oxy hoà tan Horiba OM-71
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OM-71
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo ion Nitrate Horiba LAQUAtwin B-743
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-743
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo ion Kali Horiba LAQUAtwin B-731
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-731
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo ion Nitrate NO3- Horiba B-343
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-343
- Tình trạng: Hết hàng
Máy phân tích đất Horiba B-342
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-342
- Tình trạng: Hết hàng
Máy đo nồng độ ion Kali Horiba C-131
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: C-131
- Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Hết hàng
Máy đo độ mặn Horiba C-121
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: C-121
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo sodium ion Na+ Horiba B-722, 23-2300 ppm(mg/L)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-722
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo ion Na Horiba LAQUAtwin B-722
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-722
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo độ mặn Horiba LAQUAtwin B-721
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-721
- Tình trạng: Hết hàng
1 2 3 4 5 6 7 next