Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Bút đo Độ mặn Nhiệt độ Extech EC170
- Giá bán: 1.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: EC170
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Oxy hòa tan Extech DO210
- Giá bán: 6.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DO210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo EC/TDS cầm tay Extech EC210
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ đục cầm tay Extech TB400
- Giá bán: 12.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TB400
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ dẫn điện Extech EC400
- Giá bán: 2.280.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC400
- Tình trạng: Còn hàng
12.470.000đ
Còn hàng
Máy đo DO Extech SDL150
- Giá bán: 12.470.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SDL150
- Tình trạng: Còn hàng
5.390.000đ
Còn hàng
Bút đo DO Extech DO600
- Giá bán: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DO600
- Tình trạng: Còn hàng
7.470.000đ
Còn hàng
Bộ kit đo DO Extech DO600-K
- Giá bán: 7.470.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DO600-K
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo pH/mV/Nhiệt độ/COND/TDS/DO Extech DO700
- Giá bán: 16.240.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DO700
- Tình trạng: Còn hàng
4.560.000đ
Còn hàng
Bút đo Fluoride Extech FL700
- Giá bán: 4.560.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FL700
- Tình trạng: Còn hàng
4.150.000đ
Còn hàng
Bút đo Chlorine Extech CL200
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CL200
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ dẫn điện/ TDS và nhiệt độ Extech EC150
- Giá bán: 1.460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC150
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ brix và nhiệt độ Extech RF153
- Giá bán: 5.810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF153
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ kít đo độ dẫn điện/ TDS và độ mặn Extech EC410
- Giá bán: 3.110.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC410
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo cầm tay Clo tự do và tổng Extech CL500
- Giá bán: 12.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CL500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo EC/TDS/pH/độ mặn/điện trở suất/nhiệt độ Extech EC600
- Giá bán: 10.280.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC600
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo Glycol và dung dịch làm mát Extech RF40
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF40
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo nồng độ dầu nhờn và dung dịch cắt Extech RF18
- Giá bán: 2.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF18
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo nồng độ dầu nhờn và dung dịch cắt Extech RF12
- Giá bán: 2.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF12
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Extech RF20
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF20
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo tổng hợp Extech RF30
- Giá bán: 7.470.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF30
- Tình trạng: Còn hàng
2.590.000đ
Còn hàng
Bút đo ORP Extech RE300
- Giá bán: 2.590.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RE300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo pH/ độ dẫn điện Extech EC500
- Giá bán: 3.530.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC500
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ kít đo EC/pH/TDS/độ mặn/nhiệt độ Extech EC510
- Giá bán: 4.020.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC510
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ kít đo pH/ Chlorine/ OPR và nhiệt độ Extech EX800
- Giá bán: 4.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EX800
- Tình trạng: Còn hàng
9.490.000đ
Còn hàng
Máy đo OXY hoà tan Extech 407510
- Giá bán: 9.490.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 407510
- Tình trạng: Còn hàng