Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-10000B (10L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-10000B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-5000B (5L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-5000B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-4000B (4L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-4000B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-3000B (3L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-3000B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-2000B (2L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-2000B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-1000B (1L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-1000B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-600B (600ML, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-600B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-250B (250ML, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-250B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-100B (100ML, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-100B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-10000R (10L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-10000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-6000R (6L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-6000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-5000R (5L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-5000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-4000R (4L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-4000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-3000R (3L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-3000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-2000R (2L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-2000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-1000R (1L, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-1000R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-500R (500ML, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-500R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-250R (250ML, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-250R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt SH Scientific SH-HMS-100R (100ML, 450℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HMS-100R
- Tình trạng: Còn hàng
Khuấy từ gia nhiệt SH scientific SH-HPS-180D2 (350℃, 180x180(mm))
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HPS-180D2
- Tình trạng: Còn hàng
Khuấy từ gia nhiệt SH scientific SH-HPS-180 (350℃, 180x180(mm))
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-HPS-180
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMP-70-4 (Kiểu quạt chong chóng)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMP-70-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMP-100-4 (Kiểu quạt chong chóng)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMP-100-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMP-90-4 (Kiểu quạt chong chóng)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMP-90-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMC-100-4 (Kiểu Diamond)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMC-100-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMC-100-2 (Kiểu ly tâm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMC-100-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMT-90-2 (Kiểu ly tâm sơn Teflon)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMT-90-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMT-120-2 (Kiểu ly tâm sơn Teflon)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMT-120-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMA-70-2 (Kiểu neo)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMA-70-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMA-90-2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMA-90-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-11 (10L,DC 60W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-11
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-11D (10L,DC 60W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-11D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-41 (60L,DC 100W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-41
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-41D (60L, 100W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-41D
- Tình trạng: Còn hàng