Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Liên hệ
Còn hàng
Máy lắc kiểu Vortex VELP ZX3
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ZX3
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống phá mẫu tự động VELP DKL Series
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thanh Từ 6x35mm, 1VA-A00001056
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 1VA-A00001056
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển nhiệt độ VELP VTF (-10 - 300 0C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VTF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ đa vị trí VELP AMI4
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ đa vị trí VELP Multistirrer 15
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Multistirrer 15
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ đa vị trí VELP Multistirrer 6
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Multistirrer 6
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt 4 vị trí VELP AM4 (1200 v/p; 370 0C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt có cài đặt thời gian VeLP AREC.T
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AREC.T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy xác định độ phèn Velp JLT6 (300 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: JLT6
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ ra nhiệt Velp-Italy AREC (1300 vòng/phút; 15 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AREC
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống xác định BOD VELP, BOD-EVO SENSOR system 6
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: BOD-EVO SENSOR system 6
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống xác định BOD VELP, BOD system 6
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: BOD system 6
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống xác định BOD VELP, BOD system 10
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: BOD system 10
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP PW
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: PW
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP LS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: LS
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP LH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: LH
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP ES
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ES
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP DLS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DLS
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP DLH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DLH
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy 4 vị trí Jar Test Velp JLT4
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: JLT4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Velp ARE (1200 vòng/phút; 15 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ARE
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP AREC.X
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AREC.X
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP AREX
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AREX
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP AREX Digital
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AREX Digital
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy từ VELP AGE
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AGE
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy từ VELP ATE
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ATE
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ VELP MICROSTIRRER (1100 v/p; 5lit)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MICROSTIRRER
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ VELP MST (1100v/p; 5 lit)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MST
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Bếp điện phẳng VELP REC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: REC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP HSC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: HSC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP AREX Digital Pro
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AREX Digital Pro
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy lắc Vortex VELP ZX Classic
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ZX Classic
- Tình trạng: Còn hàng