Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy khuấy JEIOTECH MSD-0420 ( Hiển thị số,80~2000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSD-0420
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH MSH-0520 ( Advanced, 50~2000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSH-0520
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH MSH-0512 ( Advanced, 50~1,200rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSH-0512
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH VM-96T (Tối đa 3000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VM-96T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH VM-96A (Tối đa 3000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VM-96A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech TS-17S (30 đến 200 rpm, 800W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TS-17S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech TS-14S (30 đến 200 rpm, 600W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TS-14S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech MS-53MH (1000W, 30 đến 200 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-53MH
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt 9 vị trí Jeiotech MS-33MH (600W, 30 đến 200 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-33MH
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech VM-96E (200~3000)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VM-96E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy cần Jeiotech MSE-3 (900 vòng/phút, 30 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSE-3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy cần Jeiotech MSE-2 (1200vòng/phút, 30 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSE-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy cần Jeiotech MSE-1 (1400 , 20 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSE-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech TM-17RB (50~2000, 350℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-17RB
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech TM-17SB (50~2000, 350℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-17SB
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech TM-14RB (50~2000, 350℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-14RB
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt Jeiotech TM-14SB (50~2000, 350℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-14SB
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ nhiều vị trí Jeiotech MS-53M (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-53M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ nhiều vị trí Jeiotech MS-52M (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-52M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ nhiều vị trí Jeiotech MS-51M (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-51M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ nhiều vị trí Jeiotech MS-33M (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-33M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ nhiều vị trí Jeiotech MS-32M (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-32M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ nhiều vị trí Jeiotech MS-23M (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-23M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-22G (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-22G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-17G (30~2000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-17G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-22B (150 ~ 2,500 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-22B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-17T (150 ~ 2,500 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-17T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-17B (150 ~ 2,500 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-17B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-12T (150 ~ 2,500 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-12T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Jeiotech MS-12B (150 ~ 2,500 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MS-12B
- Tình trạng: Còn hàng