Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO PAL-1 (Code 3810, 0.0-53.0%, 0.1% Brix)
- Giá bán: 5.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Xuất xứ: Nhật Bản
  + Khoảng đo: 0.0 … 53.0%Brix
Máy đo độ mặn điện tử Atago Pal-Salt (code 4250)
- Giá bán: 6.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Pal-Salt
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Đo mặn: 0.00 … 10.0% (g/100g)
  + Nhiệt độ: 5.0 … 100.0oC
  + code 4250
Khúc xạ kế đo độ mặn trong nuôi trồng thủy sản Atago Master-S/Mill alpha
- Giá bán: 4.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Atago Master- S/Mill alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo muối: 0 – 100‰
  + Trọng lượng riêng: 1.000 – 1.070
Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO MASTER-93H
- Giá bán: 4.380.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MASTER-93H
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 45.0 – 93.0% Brix
  + Vạch chia: 0.5% Brix
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-M (2313) , 0-33% Brix/ 0.2% Brix
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-M (2313)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0.0 … 33.0% Brix
  + Vạch chia: 0.2%
Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S28M 2483, 0.0-28.0%, 0.2%
- Giá bán: 2.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-S28M 2483
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0.0…28.0%
  + Độ phân giải: 0.2%
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-20M
- Giá bán: 2.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-20M
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0.0 – 20.0% Brix
  + Vạch chia nhỏ nhất: 0.1% Brix
Khúc xạ kế đo độ mặn điện tử Atago PAL-03S (No. 4403)
- Giá bán: 7.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-03S (No. 4403)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Độ mặn: 0.0 … 28.0%
  + Nhiệt độ: 10.0 … 40.00C
Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Điện Tử Atago PAL-3 (Code 3830)
- Giá bán: 12.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-3 (Code 3830)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0.0 đến 93.0% Brix
  + Độ phân giải: 0.1%; 0.10C
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Atago Pal-2
- Giá bán: 6.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Pal-2
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 45.0 … 93.0%Brix
  + Độ phân giải: 0.1%, 0.1oC
Khúc xạ kế đo thuỷ phần mật ong Atago Master-Honey/BX (code: 2514)
- Giá bán: 5.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-Honey/BX (code: 2514)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn ATAGO PR-100SA (0 to 100‰ )
- Giá bán: 27.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ATAGO PR-100SA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn điện tử hiện số Atago ES-421 (4210), 0.00-10.0%, 0.01%, 0.1%
- Giá bán: 23.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ES-421
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn điện tử Atago ES-421 (Code 4210)
- Giá bán: 23.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ES-421 (Code 4210)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay Atago S/Mill-E
- Giá bán: 3.830.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Atago S/Mill-E
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn điện tử Atago PAL-06S (Code 4406)
- Giá bán: 7.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-06S (Code 4406)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/MillM 2493, 0.0-100%, 1‰
- Giá bán: 4.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-S/MillM 2493
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10M (Code 2473)
- Giá bán: 3.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-S10M (Code 2473)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Atago PR-101alpha
- Giá bán: 22.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR-101alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-500
- Giá bán: 6.500.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-500
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-53alpha
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-53alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Atago PR-32alpha
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR-32alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn tự động bù trừ nhiệt độ Atago Master-S28alpha
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-S28alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn tự động bù trừ nhiệt độ Atago Master-S10alpha
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-S10alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Atago PR-301alpha
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR-301alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Atago PR-201alpha
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR-201alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn điện tử Atago PAL-SALT PROBE
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-SALT PROBE
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-2M (2323), 28-62% / 0.2% Brix
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-2M (2323)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-3M (Code 2333)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-3M (Code 2333)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 4M (code: 2343)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master 4M (code: 2343)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo thuỷ phần mật ong Atago Master-Honey (code: 2524)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-Honey (code: 2524)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo phần trăm nước trong mật ong Atago HHR-2N (No. 2522)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HHR-2N (No. 2522)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ẩm mật ong điện tử Atago PAL-22S (No. 4422)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-22S (No. 4422)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế dạng bút đo độ ẩm mật ong Atago PEN-HONEY (No. 3752)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PEN-HONEY (No. 3752)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử PAL-a (Code 3840)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PAL-a (Code 3840)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ Atago MATER-RI (No. 2612)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MATER-RI (No. 2612)
- Tình trạng: Còn hàng