Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 200 (8x5ml, 6000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 200S (8 x 15 ml, 8000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 200S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 270 (6x15ml, 4000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 270
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 280 (6 x 50 ml, 6000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 280
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 280S (6 x 50 ml, 6000 rpm, 5.071)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 280S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich MIKRO 185 (24x1,5/2 ml; 13.300 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MIKRO 185
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh Hettich MIKRO 200R (30x1.5/2 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MIKRO 200R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich UNIVERSAL 320 (4x200 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UNIVERSAL 320
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich ROTINA 380 (4x290 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTINA 380
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh Hettich ROTINA 380R (4x290 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTINA 380R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm để bàn Hettich ROTANTA 460 (4 x 750 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTANTA 460
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh để bàn Hettich ROTANTA 460R (4 x 750 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTANTA 460R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm để bàn Hettich ROTOFIX 46 (4 x 290 ml, 4000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTOFIX 46
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh Hettich ROTANTA 460 RC (4 x 750 ml, 15000 vòng/ phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTANTA 460 RC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh sàn đứng Hettich ROTANTA 460 RF (4 x 750 ml, 15000 vòng/ phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTANTA 460 RF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh sàn đứng Hettich ROTANTA 460 ROBOTIC (4 x 750 ml, 6200 vòng/ phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTANTA 460 ROBOTIC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh sàn đứng Hettich ROTO SILENTA 630 RS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTO SILENTA 630 RS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm máu Hettich HAEMATOKRIT 200 (24 ống mao dẫn chuẩn, 13000 vòng/ phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HAEMATOKRIT 200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm làm sạch tế bào Hettich ROTOLAVIT (12 x 75 mm, 3500 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ROTOLAVIT
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ dùng tay quay Hettich HANDZENTRIFUGE (4 x 15 ml/3.000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HANDZENTRIFUGE
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm máu Hettich HAEMATOKRIT 210
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: HAEMATOKRIT 210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh Hettich MIKRO 220R
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MIKRO 220R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich ROTOFIX 32A-1206
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ROTOFIX 32A-1206
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich ROTOFIX 32A 1206-1624
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ROTOFIX 32A 1206-1624
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich ROTINA 420R
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ROTINA 420R
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich ROTINA 420
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ROTINA 420
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich MIKRO UNIVERSAL 320R
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MIKRO UNIVERSAL 320R
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich MIKRO 220
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MIKRO 220
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich MIKRO 200
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MIKRO 200
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich MIKRO 120
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MIKRO 120
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich EBA 21
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: EBA 21
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich EBA 20S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: EBA 20S
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy li tâm Hettich EBA 20
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: EBA 20
- Tình trạng: Còn hàng