Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7305
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7305
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 2 chùm tia Jenway 6850
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6850
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway GENOVA NANO
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GENOVA NANO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway GENOVA PLUS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GENOVA PLUS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7315
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7315
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7205
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7205
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6715
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6715
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6705
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6705
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6305
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6305
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 6700
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6700
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7310
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7310
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7300
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7200
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 6320D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6320D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến JENWAY 6300
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6300
- Tình trạng: Còn hàng