Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP AREX Digital
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AREX Digital
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy từ SCHOTT SLS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: SLS
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy từ VELP AGE
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AGE
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy từ VELP ATE
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ATE
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ VELP MICROSTIRRER (1100 v/p; 5lit)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MICROSTIRRER
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ VELP MST (1100v/p; 5 lit)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MST
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Bếp gia nhiệt SCHOTT SLH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: SLH
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Bếp điện phẳng VELP REC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: REC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP HSC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: HSC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt VELP AREX Digital Pro
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: AREX Digital Pro
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Barnstead SP131320-33
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: SP131320-33
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại Schott SLK12
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: SLK12
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy từ Schott TM 135 (2000 rpm, 500 ml)
- Giá bán: 13.425.000
- Bảo hành: 0
- Model: TM 135
- Tình trạng: Còn hàng
Máy gia nhiệt hồng ngoại Schott SLK2, 600°C
- Giá bán: 16.827.000
- Bảo hành: 0
- Model: SLK2
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy lắc Vortex VELP ZX Classic
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ZX Classic
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UVILINE 9400
- Giá bán: 137.638.000
- Bảo hành: 0
- Model: UVILINE 9400
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviLight XT
- Giá bán: 224.190.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviLight XT
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviLight XS
- Giá bán: 186.832.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviLight XS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviKon XS
- Giá bán: 406.485.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviKon XS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviKon XL
- Giá bán: 567.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviKon XL
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Si Analytics-Secomam UVILINE 9100
- Giá bán: 87.536.000
- Bảo hành: 0
- Model: UVILINE 9100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Si Analytics-Secomam PRIM Light
- Giá bán: 60.765.000
- Bảo hành: 0
- Model: PRIM Light
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Si Analytics-Secomam PRIM Advanced
- Giá bán: 70.785.000
- Bảo hành: 0
- Model: PRIM Advanced
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn thực phẩm, dung dịch EB-158P, 0.0 ~ 5.0%
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: EB-158P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn thực phẩm G-won GMK555N
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GMK555N
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn thực phẩm G-won GMK555
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GMK555
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn thực phẩm G-won GMK545A
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GMK545A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn thực phẩm G-won GMK525N
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GMK525N
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ mặn thực phẩm GENENSEIKATU TK-915
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: TK-915
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ đục Hach 2100N EPA 1821
- Giá bán: 71.666.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2100N EPA 1821
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ đục cầm tay Hach 2100Q
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 2100Q
- Tình trạng: Còn hàng