Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo điện từ trường AC/DC Extech MF100
- Giá bán: 8.880.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MF100
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị dò từ trường không tiếp xúc Extech MD10
- Giá bán: 370.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MD10
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện từ trường Extech 480836
- Giá bán: 6.010.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 480836
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo cường độ từ trường Extech 480826
- Giá bán: 6.460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 480826
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo cường độ từ trường Extech 480823
- Giá bán: 2.760.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 480823
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay Extech MS420 (20MHz, 2 kênh)
- Giá bán: 18.810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MS420
- Tình trạng: Còn hàng
2.080.000đ
Còn hàng
Ampe kìm DC Extech DC400, 40A/400A
- Giá bán: 2.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: DC400
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech MA1500, 400A/1500A (True RMS, dò điện)
- Giá bán: 4.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA1500
- Tình trạng: Còn hàng
1.770.000đ
Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech MA120, 200A
- Giá bán: 1.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA120
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX845, 0.1A/1000A (True RMS, đo nhiệt độ, bluetooth)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX845
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX730, 800A (Đo nhiệt độ kiểu K)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX730
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX623, 400A (True RMS đo nhiệt đô, dò điện)
- Giá bán: 5.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX623
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX613 , 400A (TRUE RMS, đo nhiệt độ kiểu K, dò điện)
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX613
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech 380926, 400A/2000A (True RMS)
- Giá bán: 6.010.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 380926
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech MA620, 0.01A/600A (True RMS, NCV)
- Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA620
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech MA410, 0.01A/400A (NCV)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA410
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech MA250, 20A/200A (NVC, nhiệt độ kiểu K)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA250
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech MA200, 2A/400A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA200
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech MA150, 200A (NVC)
- Giá bán: 1.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA150
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX820, 1000A (True RMS, đo nhiệt độ)
- Giá bán: 3.840.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX820
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX810, 1000A (đo nhiệt độ)
- Giá bán: 3.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX810
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX720, 0.01A/800A (True RMS, nhiệt độ kiểu K)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX720
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX710, 0.01A/800A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX710
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX622, 400A (đo nhiệt độ)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX622
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech AM300, 6A/300A (chỉ thị kim)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: AM300
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech 38387, 200A/600A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 38387
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech 382400, 3A/3000A (True RMS)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 382400
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX830 , 1000A (đo nhiệt đô)
- Giá bán: 4.670.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX830
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MP530A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MP530A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MP510A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MP510A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN47 (+NVC)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MN47
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN42 (+NVC)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MN42
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN15A
- Giá bán: 680.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MN15A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MM570A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MM570A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MM560A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MM560A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX570 (True RMS, đo nhiệt độ hồng ngoại 550 độ C)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX570
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX542 (true RMS, dataloger, Wireless PC)
- Giá bán: 6.260.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX542
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX540 (True RMS, datalogger)
- Giá bán: 6.260.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX540
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX530 (True RMS)
- Giá bán: 4.560.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX530
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX520-S
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX520-S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX520 (True RMS)
- Giá bán: 3.730.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX520
- Tình trạng: Còn hàng
prev 3 4 5 6 7 8 9 next