Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đồng hồ vạn năng Extech EX510
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX510
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX505-K
- Giá bán: 2.970.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX505-K
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX505 (True RMS)
- Giá bán: 2.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX505
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX503
- Giá bán: 1.970.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX503
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX470
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX470
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX450 ( đo nhiệt độ hồng ngoại 270 độ C)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX450
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX430 (True RMS)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX430
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX420
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX420
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX410
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX410
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX330
- Giá bán: 1.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX330
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX320 (+NCV)
- Giá bán: 1.130.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX320
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX310 (+NVC)
- Giá bán: 910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX310
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX230 (đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 750 độ C)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX230
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX210 (đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 230 độ C)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX210
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech EX11 (True RMS)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX11
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech DM220 (+NCV)
- Giá bán: 1.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: DM220
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech DM110
- Giá bán: 700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: DM110
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech DL160 (kèm đo dòng AC 200A, True RMS, datalogger)
- Giá bán: 6.460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: DL160
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech DL150 (kèm đo dòng AC 200A, True RMS, datalogger)
- Giá bán: 5.600.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: DL150
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech 38073
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 38073
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng + bút thử điện Extech EX530-KIT
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX530-KIT
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện đa năng Extech MN62-K
- Giá bán: 1.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN62-K
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện vạn năng True RMS với Bluetooth Extech GX900
- Giá bán: 11.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GX900
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ Kít kiểm tra điện Extech ETK30
- Giá bán: 2.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ETK30
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ Kít kiểm tra điện Extech ETK35
- Giá bán: 3.320.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ETK35
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ Kít kiểm tra điện Extech MA620-K
- Giá bán: 4.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA620-K
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ Kít kiểm tra điện Extech MA640-K
- Giá bán: 4.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA640-K
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ Kít kiểm tra điện Extech MN16A-KIT
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN16A-KIT
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ kit kiểm tra điện công nghiệp Extech TK430-IR
- Giá bán: 4.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TK430-IR
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN36
- Giá bán: 910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN36
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN35
- Giá bán: 460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN35
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN26T
- Giá bán: 1.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN26T
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN25
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN25
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Extech MN16A
- Giá bán: 1.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MN16A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Extech 38073A
- Giá bán: 590.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 38073A
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC/DC Extech 380942
- Giá bán: 8.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380942
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC/DC+NCV Extech MA145
- Giá bán: 2.910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA145
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC Extech MA140
- Giá bán: 2.280.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA140
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC + NCV Extech MA260
- Giá bán: 2.760.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA260
- Tình trạng: Còn hàng
Vòng kẹp hàm mềm AC Extech MA3018
- Giá bán: 4.230.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA3018
- Tình trạng: Còn hàng
Vòng kẹp hàm mềm AC Extech MA3010
- Giá bán: 3.820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA3010
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo công suất AC Extech PQ2071
- Giá bán: 6.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PQ2071
- Tình trạng: Còn hàng