Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
13.600.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG1022A, 25MHz
- Giá bán: 13.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG1022A
- Tình trạng: Còn hàng
12.365.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG1022, 20MHz
- Giá bán: 12.365.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG1022
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5352, 350MHz, 2 channel
- Giá bán: 321.425.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5352
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5351, 350MHz, 1 channel
- Giá bán: 247.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5351
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5252, 250MHz, 2 channel
- Giá bán: 210.165.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5252
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5251, 250MHz, 1 channel
- Giá bán: 160.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5251
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5102, 100MHz, 2 Channel
- Giá bán: 111.265.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5101, 100MHz, 1channel
- Giá bán: 98.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5101
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )
- Giá bán: 6.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: FG-72
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-30 ( 3MHz ; 6 Function , 6 Range )
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: FG-30
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )
- Giá bán: 7.665.000
- Bảo hành: 0
- Model: FG-102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8255A (5Mhz)
- Giá bán: 9.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8255A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8215A (3Mhz)
- Giá bán: 4.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8215A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8020H (2Mhz)
- Giá bán: 4.995.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8020H
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8015G (2Mhz)
- Giá bán: 3.540.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8015G
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị kiểm tra chất lượng ắc quy ZTS MBT-LA2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MBT-LA2
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux CA6545
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: CA6545
- Tình trạng: Còn hàng
6.900.000đ
Còn hàng
Digital Insulation Tester K3005A
- Giá bán: 6.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: K3005A
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện đa năng GWInstek GDM-8251A
- Giá bán: 13.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDM-8251A
- Tình trạng: Còn hàng
6.100.000đ
Còn hàng
Earth Testers K4102A
- Giá bán: 6.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: K4102A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF
- Giá bán: 950.000
- Bảo hành: 0
- Model: YX360TRF
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Sanwa PM3
- Giá bán: 963.000
- Bảo hành: 0
- Model: PM3
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a
- Giá bán: 770.000
- Bảo hành: 0
- Model: CD800a
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771
- Giá bán: 1.783.000
- Bảo hành: 0
- Model: CD771
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770
- Giá bán: 1.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: CD770
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3803
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3803
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3802-50 (True Rms)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3802-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3801-50 (True Rms)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3801-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3257-50 (True RMS)
- Giá bán: 7.865.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3257-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-51
- Giá bán: 3.809.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3256-51
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3255-50
- Giá bán: 5.936.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3255-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3245-60 (Pin mặt trời)
- Giá bán: 1.856.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3245-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3244-60
- Giá bán: 1.252.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3244-60
- Tình trạng: Còn hàng
3.273.000đ
Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3008
- Giá bán: 3.273.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3008
- Tình trạng: Còn hàng
1.480.000đ
Còn hàng
Bút đo điện Hioki 3246-60
- Giá bán: 1.480.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3246-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G
- Giá bán: 1.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9983G
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9960
- Giá bán: 1.615.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9960
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9093
- Giá bán: 4.035.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9093
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9031
- Giá bán: 4.195.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9031
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9030
- Giá bán: 4.035.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9030
- Tình trạng: Còn hàng