Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202 (200Mhz, 2 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 38.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2202
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204 (200Mhz, 4 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 47.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2204
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3154, 150Mhz, 4 kênh
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3154
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3252, 250Mhz, 2 channel
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3252
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3254, 250Mhz, 4 channel
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3254
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3352, 350Mhz, 2 channel
- Giá bán: 81.829.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3352
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-3354, 350Mhz, 4 channel
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-3354
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6051, 50MHz
- Giá bán: 18.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-6051
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6103C, (100MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 28.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-6103C
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-6112, (100MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 25.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-6112
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-620FG (20MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 11.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-620FG
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-622G (20MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 10.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-622G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-630FC (30MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 9.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-630FC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-635G (35MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 12.070.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-635G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-652G (50MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 16.120.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-652G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-653G (50MHz, 2 Kênh, Delayed Sweep)
- Giá bán: 18.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-653G
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay GWINSTEK GDS-122 (20MHZ, 2 kênh)
- Giá bán: 16.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-122
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS 1052-U (50Mhz, 2 kênh)
- Giá bán: 8.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS 1052-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072A-U (70Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
- Giá bán: 13.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1072A-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072-U (70Mhz, 2 Kênh)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1072-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
- Giá bán: 17.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1102A-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102-U (100Mhz, 2 Kênh)
- Giá bán: 13.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1102-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1152A-U (150Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
- Giá bán: 22.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-1152A-U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2062 (60Mhz, 2 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 25.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2062
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2064 (60Mhz, 4 kênh, 1Gsa/s)
- Giá bán: 31.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: GDS-2064
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Uni DS-1100 (100MHz, 2CH)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DS-1100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9030A (30MHz, 2CH)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: OS-9030A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9060A (60MHz, 2CH)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: OS-9060A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9100A (100MHz, 2CH)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: OS-9100A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon DS5032E, 30Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 8.654.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS5032E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon MSO7102TD, 100MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 22.950.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO7102TD
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon MSO8102T, 100MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 25.120.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO8102T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon MSO8202T, 200MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 32.440.000
- Bảo hành: 0
- Model: MSO8202T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS5022S, 25Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 7.475.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS5022S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS6042S, 40Mhz
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: PDS6042S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS6062T, 60Mhz
- Giá bán: 12.365.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS6062T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS7102T, 100Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 14.366.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS7102T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon PDS8202T, 200Mhz
- Giá bán: 21.140.000
- Bảo hành: 0
- Model: PDS8202T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS8102, 100Mhz. 2 kênh, 2GSa/s
- Giá bán: 22.155.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS8102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS7102, 100Mhz. 2 kênh
- Giá bán: 14.590.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS7102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS8302, 300Mhz. 2 kênh, 2.5Gsa/s
- Giá bán: 34.862.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS8302
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Owon SDS6062, 60Mhz, 2 kênh
- Giá bán: 11.126.000
- Bảo hành: 0
- Model: SDS6062
- Tình trạng: Còn hàng