Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Ampe kìm AC/DC Agilent U1211A, 40A/1000A, Ø52mm
- Giá bán: 6.923.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1211A
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Agilent U1191A, 60A/600A (Độ phân dải cao)
- Giá bán: 2.473.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1191A
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM400AD, 40A/400A, Ø25mm
- Giá bán: 3.585.125
- Bảo hành: 0
- Model: DCM400AD
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM22AD, 20A/200A, Ø22mm
- Giá bán: 6.749.925
- Bảo hành: 0
- Model: DCM22AD
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM2000AD, 40A/2000A, Ø53mm
- Giá bán: 8.010.900
- Bảo hành: 0
- Model: DCM2000AD
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCL30DR, 60A/400A, Ø25mm
- Giá bán: 3.486.225
- Bảo hành: 0
- Model: DCL30DR
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Lutron DM-6056, 200/1000A
- Giá bán: 2.259.750
- Bảo hành: 0
- Model: DM-6056
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Lutron CM-9930, 400/2000A
- Giá bán: 3.549.590
- Bảo hành: 0
- Model: CM-9930
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3287, 10A/100A, Ø35mm
- Giá bán: 8.475.500
- Bảo hành: 0
- Model: 3287
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284, 20A/200A, Ø33mm
- Giá bán: 14.646.170
- Bảo hành: 0
- Model: 3284
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa DCM60L, 0.1A/600A, Ø21mm
- Giá bán: 1.265.000
- Bảo hành: 0
- Model: DCM60L
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa DCM400, 40A/400A, Ø25mm
- Giá bán: 2.076.900
- Bảo hành: 0
- Model: DCM400
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa DCL1200R, 400A/1200A, Ø42mm
- Giá bán: 3.486.225
- Bảo hành: 0
- Model: DCL1200R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa DCL1000, 400A/1000A, Ø42mm
- Giá bán: 2.415.000
- Bảo hành: 0
- Model: DCL1000
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa CAM600s, 6A/600A, Ø36mm
- Giá bán: 2.063.999
- Bảo hành: 0
- Model: CAM600s
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa DCL20R, 60A/300A, Ø25mm
- Giá bán: 1.879.100
- Bảo hành: 0
- Model: DCL20R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Sanwa DCL10, 60A/300A, Ø25mm
- Giá bán: 1.384.600
- Bảo hành: 0
- Model: DCL10
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Lutron DM-6053, 20A/200A
- Giá bán: 1.508.225
- Bảo hành: 0
- Model: DM-6053
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Lutron CM-9941, 60A/600A
- Giá bán: 1.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: CM-9941
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3293, 600A/1000A, Ø24mm
- Giá bán: 9.400.848
- Bảo hành: 0
- Model: 3293
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3291-50, 60A/1000A, Ø30mm
- Giá bán: 3.331.378
- Bảo hành: 0
- Model: 3291-50
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3282, 30A/1000A, Ø46mm
- Giá bán: 6.979.321
- Bảo hành: 0
- Model: 3282
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3281, 30A/600A, Ø33mm
- Giá bán: 5.241.844
- Bảo hành: 0
- Model: 3281
- Tình trạng: Còn hàng
1.397.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Kyoritsu 2200
- Giá bán: 1.397.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2200
- Tình trạng: Còn hàng
2.625.000đ
Còn hàng
Ampe kìm KYORITSU 2040
- Giá bán: 2.625.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2040
- Tình trạng: Còn hàng
1.355.000đ
Còn hàng
Ampe kìm KYORITSU 2017
- Giá bán: 1.355.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2017
- Tình trạng: Còn hàng
6.500.000đ
Còn hàng
Ampe kìm kyoritsu 2009
- Giá bán: 6.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2009
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm KYORITSU 2007A, K2007A ;Ø33mm;40Hz~400Hz
- Giá bán: 1.356.000
- Bảo hành: 0
- Model: K2007A
- Tình trạng: Còn hàng
5.355.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Kyoritsu 2003A;400A/2000A
- Giá bán: 5.355.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2003A
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Kyoritsu 2300R, K2300R ;0 to 100.0A; Ø10mm
- Giá bán: 2.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: K2300R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2056R, K2056R
- Giá bán: 4.680.000
- Bảo hành: 0
- Model: K2056R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2046R, K2046R
- Giá bán: 4.202.000
- Bảo hành: 0
- Model: K2046R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2033, K2033
- Giá bán: 3.455.000
- Bảo hành: 0
- Model: K2033
- Tình trạng: Còn hàng
13.293.000đ
Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2010
- Giá bán: 13.293.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2010
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2004, K2004
- Giá bán: 5.786.000
- Bảo hành: 0
- Model: K2004
- Tình trạng: Còn hàng
3.070.000đ
Còn hàng
AMPE KIM 2002PA
- Giá bán: 3.070.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2002PA
- Tình trạng: Còn hàng
1.850.000đ
Còn hàng
Ampe kìm KYORITSU 2031
- Giá bán: 1.850.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2031
- Tình trạng: Còn hàng