Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Ampe kìm AC/DC SEW ST-3600, 200A/1500A, Ø55mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-3600
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW 3904CL, 400A/1500A, Ø55mm
- Giá bán: 2.525.400 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3904CL
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW 3902CL, 200A/2000A, Ø55mm (Auto Range)
- Giá bán: 2.455.200 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3902CL
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW 3900CL, 400A/2000A, Ø55mm
- Giá bán: 2.946.200 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3900CL
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW 3810CL, 400A/1000A, Ø40mm
- Giá bán: 2.876.100 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3810CL
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW 3800CL, 400A/1000A, Ø40mm (Auto Range)
- Giá bán: 2.420.100 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3800CL
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW 2660CL, 400A/600A, Ø35mm (Auto Range)
- Giá bán: 2.420.100 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2660CL
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC SEW ST-2600, 400A, Ø27mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-2600
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng điện DCA/ACA Lutron CM-6155F
- Giá bán: Liên hệ
- Model: CM-6155F
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện thứ tự pha SEW 855PR
- Giá bán: 1.087.300 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 855PR
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện thứ tự pha SEW 862PR
- Giá bán: 929.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 862PR
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện trình tự pha SEW 863PR
- Giá bán: 875.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 863PR
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện trình tự pha SEW 887PR
- Giá bán: 1.104.900 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 887PR
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện trình tự pha SEW ST-850
- Giá bán: 947.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-850
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện trình tự pha SEW ST-860
- Giá bán: 1.332.900 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-860
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 6200
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6200
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST 2551
- Giá bán: 2.486.600 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST 2551
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST 1503
- Giá bán: 2.490.300 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST 1503
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1151IN
- Giá bán: 4.068.600 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1151IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1160IN
- Giá bán: 3.226.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1160IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1851IN
- Giá bán: 3.261.900 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1851IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 4101IN
- Giá bán: 11.153.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4101IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 4153IN
- Giá bán: 9.399.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4153IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1100IN
- Giá bán: 2.525.400 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1100IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1125IN
- Giá bán: 2.841.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1125IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1126IN
- Giá bán: 2.841.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1126IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1132IN
- Giá bán: 3.402.200 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1132IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1800IN
- Giá bán: 2.595.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1800IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1801IN
- Giá bán: 2.595.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1801IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 4132IN
- Giá bán: 4.279.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4132IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 6200IN
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6200IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 6201IN
- Giá bán: 13.187.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6201IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST-1503
- Giá bán: 2.490.300 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-1503
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST-1504
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-1504
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở đất hiện kim SEW ST 1505
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST 1505
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở đất hiện kim SEW 4105ER
- Giá bán: 4.068.600 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4105ER
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở đất hiện kim SEW 2705ER
- Giá bán: 3.402.200 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2705ER
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở đất SEW 2734ER
- Giá bán: 5.331.300 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2734ER
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở đất hiện kim SEW 2105ER
- Giá bán: 3.963.400 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2105ER
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở đất hiện kim SEW 2120ER
- Giá bán: 3.823.100 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2120ER
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1161IN
- Giá bán: 3.367.100 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1161IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 4103IN
- Giá bán: 9.399.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4103IN
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next