Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Bút đo EC/TDS/Nhiệt độ Milwaukee EC60
- Giá bán: 2.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EC60
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo TDS Hanna Hi 98301, 0-1999mg/L (ppm), 1ppm
- Giá bán: 1.339.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi98301
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo EC/TDS/Nhiệt độ Milwaukee EC 59
- Giá bán: 2.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EC 59
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang đo màu của nước sạch Hanna HI97727
- Giá bán: 7.400.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI97727
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo ORP, Nhiệt độ Milwaukee ORP57 PRO, ±1000 mV/ 1 mV, IP65
- Giá bán: 2.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: ORP57 PRO,
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine/pH Hanna Hi 96710, 0.00-5.00mg/l, 6.5 to 8.5 pH
- Giá bán: 6.422.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi96710
- Tình trạng: Còn hàng
Máy Quang Đo Cloride (Cl-) Trong Nước Sạch HI97753
- Giá bán: 7.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI97753
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ mặn/Nhiệt độ Hanna Hi 98319
- Giá bán: 1.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi98319
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + - Thang đo: 0.0 to 70.0 ppt(g/L)
    + - Độ phân giải: 0.1 ppt (g/L)
Bộ điều khiển TDS mini Hanna BL 983319, 0 - 1999 ppm/1 ppm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BL983319
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ Test Kits đo Ammonia Hanna Hi 38049, 0.0-3.0 mg/L
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi38049
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Hanna Hi 84181, 0.0 to 25.0 g/L, 0.1 g/L (ppt)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi84181
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo Iodine điện tử Milwaukee MW13, 0.0–12.5ppm/0.1ppm
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW13
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Oxy hoà tan Milwaukee Mi190
- Giá bán: 26.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi190
- Tình trạng: Còn hàng
Copy of Máy đo Oxy hoà tan Milwaukee Mi605
- Giá bán: 14.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo EC/TDS/Mặn/ Nhiệt độ Milwaukee Mi306
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi306
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo EC/TDS/ Nhiệt độ Milwaukee Mi170
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi170
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo phosphate điện tử Milwaukee Mi412, 0.00 – 2.50 mg/L PO4
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi412
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo Phosphate điện tử Milwaukee MW12, 0.00 – 2.50ppm
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW12
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo ammonia điện tử Milwaukee Mi405, 0.00 – 9.99 mg/L NH3-N
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi405
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo sắt điện tử Milwaukee Mi408, 0.00 – 5.00 mg/L Fe
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi408
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo sắt điện tử Milwaukee Mi MW14, 0.00 – 5.00ppm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi MW14
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo ammonia điện tử Milwaukee Mi407, 0.00 – 3.00 mg/L NH3-N
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi407
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ đục Milwaukee Mi415 (1000 NTU)
- Giá bán: 14.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi415
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee Mi413, 0.00-10.00mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi413
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee Mi414, 0.00-20.00mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi414
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee MW10, 0.00-2.50mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW10
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee MW11, 0.00-3.50mg/l
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW11
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine tổng, tự do Milwaukee Mi404, 0.00-5.00mg/L, 0.01mg/L
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi404
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine tự do Milwaukee Mi406, 0.00-5.00mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi406
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo pH/Clorine tự do và Clorine tổng điện tử Milwaukee Mi411
- Giá bán: 5.200.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi411
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo ORP, Nhiệt độ Milwaukee ORP57, ±1000 mV/ 1 mV, IP67
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: ORP57
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo EC cầm tay Milwaukee MW301
- Giá bán: 2.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: MW301
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Oxy hòa tan Milwaukee MW 600
- Giá bán: 6.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: MW600
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo ORP Milwaukee MW500 (±1000 mV/ 1mV)
- Giá bán: 3.030.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ ngọt Glucose MILWAUKEE MA873 (0-85% mass)
- Giá bán: 3.600.000
- Model: MA 873
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ brix - nhiệt độ MILWAUKEE MA871
- Giá bán: 3.680.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA871
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế độ mặn Milwaukee MA886
- Giá bán: 3.696.000
- Bảo hành: 0
- Model: MA886
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next