Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
HDD Western Purple 3TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 2.475.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD30PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Western Purple 4TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 3.190.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD40PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Western Purple 6TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 5.335.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD60PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Western Purple 8TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 7.546.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD80PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Western Purple 10TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 10.285.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD100PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Western Purple 1TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 1.287.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD10PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Western Purple 2TB-5400, Sata 3, 64Mb
- Giá bán: 1.804.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: WD20PURZ
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Toshiba 1TB/7200 3.5" Sata 64Mb - DT01ABA100V
- Giá bán: 1.023.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: DT01ABA100V
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Toshiba 2TB/7200 3.5" Sata 64Mb - DT01ABA200V
- Giá bán: 1.507.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: DT01ABA200V
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Toshiba 3TB/7200 3.5" Sata 64Mb - DT01ABA300V
- Giá bán: 2.068.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: DT01ABA300V
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Toshiba 4TB/7200 3.5" Sata 64Mb - DT01ABA400V
- Giá bán: 2.981.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: DT01ABA400V
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Toshiba 6TB/7200 3.5" Sata 64Mb - DT01ABA600V
- Giá bán: 4.840.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: DT01ABA600V
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 1TB/7200, Sata 3, 64MB Cache
- Giá bán: 1.078.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST1000VX005
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 2TB/7200, Sata 3, 64MB Cache
- Giá bán: 1.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST2000VX008
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 3TB/7200, Sata 3, 64MB Cache
- Giá bán: 2.343.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST3000VX0010
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 4TB/7200, Sata 3, 64MB Cache
- Giá bán: 3.080.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST4000VX007
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 6TB/7200, Sata 3, 256MB Cache
- Giá bán: 5.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST6000VX0023
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 8TB/7200, Sata 3, 256MB Cache
- Giá bán: 6.710.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: ST8000VX0022
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 10TB/7200, Sata 3, 256MB Cache
- Giá bán: 9.020.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST10000VX0004
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 12TB/7200, Sata 3, 256MB Cache
- Giá bán: 12.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST12000VX0008
- Tình trạng: Còn hàng
HDD Seagate SkyHawk 14TB/7200, Sata 3, 256MB Cache
- Giá bán: 14.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ST14000VX0008
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy