Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu
Sắp xếp theo:
Liên hệ
Còn hàng
Camera KBvision KX-S2001C4
- Giá bán: Liên hệ
- Model: KX-S2001C4
- Tình trạng: Còn hàng
Camera IP WIFI KBvision 1.3MP (KX-H13WN )
- Giá bán: 1.177.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-H13WN
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + - Cảm biến hình ảnh: Aptina 1.3 Megapixel. - Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280x960)
    + - Kết nối chuẩn Wi-Fi khoảng cách lên đến 50m. - Hỗ trợ khe cắm Micro SD lên đến 128GB
    + - Hỗ trợ Cloud, Push video, Âm thanh 2 chiều
407.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y1002C4
- Giá bán: 407.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y1002C4
- Tình trạng: Còn hàng
434.500đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2112C4
- Giá bán: 434.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2112C4
- Tình trạng: Còn hàng
1.628.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-S2005C4
- Giá bán: 1.628.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-S2005C4
- Tình trạng: Còn hàng
2.090.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-4K02C4
- Giá bán: 2.090.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-4K02C4
- Tình trạng: Còn hàng
1.199.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2012N3
- Giá bán: 1.199.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2012N3
- Tình trạng: Còn hàng
3.619.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-4005N2
- Giá bán: 3.619.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-4005N2
- Tình trạng: Còn hàng
3.960.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-A2003Ni
- Giá bán: 3.960.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-A2003Ni
- Tình trạng: Còn hàng
Bàn điều khiển Camera KBvision KX-100CK
- Giá bán: 3.740.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-100CK
- Tình trạng: Còn hàng
407.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y1001C4
- Giá bán: 407.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y1001C4
- Tình trạng: Còn hàng
434.500đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2111C4
- Giá bán: 434.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2111C4
- Tình trạng: Còn hàng
792.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-S2002C4
- Giá bán: 792.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-S2002C4
- Tình trạng: Còn hàng
957.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y1001N
- Giá bán: 957.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y1001N
- Tình trạng: Còn hàng
1.749.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2022N2
- Giá bán: 1.749.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2022N2
- Tình trạng: Còn hàng
5.819.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-4004iMN
- Giá bán: 5.819.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-4004iMN
- Tình trạng: Còn hàng
3.542.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-A2004Ni
- Giá bán: 3.542.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-A2004Ni
- Tình trạng: Còn hàng
462.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y1011S4
- Giá bán: 462.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y1011S4
- Tình trạng: Còn hàng
506.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2011C4
- Giá bán: 506.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2011C4
- Tình trạng: Còn hàng
957.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y1002N
- Giá bán: 957.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y1002N
- Tình trạng: Còn hàng
2.145.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2012WAN
- Giá bán: 2.145.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2012WAN
- Tình trạng: Còn hàng
4.499.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-8002iN
- Giá bán: 4.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-8002iN
- Tình trạng: Còn hàng
5.610.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-A2005Ni
- Giá bán: 5.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-A2005Ni
- Tình trạng: Còn hàng
583.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2002C4
- Giá bán: 583.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y2002C4
- Tình trạng: Còn hàng
506.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2012C4
- Giá bán: 506.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2012C4
- Tình trạng: Còn hàng
979.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-S2001CA4
- Giá bán: 979.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-S2001CA4
- Tình trạng: Còn hàng
1.529.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2001N2
- Giá bán: 1.529.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y2001N2
- Tình trạng: Còn hàng
1.749.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2003N2
- Giá bán: 1.749.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2003N2
- Tình trạng: Còn hàng
5.819.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-4005iMN
- Giá bán: 5.819.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-4005iMN
- Tình trạng: Còn hàng
Camera KBvision KX-K2001N2, 2.0MP
- Giá bán: 935.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-K2001N2
- Tình trạng: Còn hàng
583.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2001C4
- Giá bán: 583.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y2001C4
- Tình trạng: Còn hàng
561.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2011S4
- Giá bán: 561.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2011S4
- Tình trạng: Còn hàng
2.552.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-NB2005MC22
- Giá bán: 2.552.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-NB2005MC22
- Tình trạng: Còn hàng
1.529.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2002N2
- Giá bán: 1.529.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y2002N2
- Tình trạng: Còn hàng
2.640.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2003iAN
- Giá bán: 2.640.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2003iAN
- Tình trạng: Còn hàng
4.499.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-8002iN
- Giá bán: 4.499.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-8002iN
- Tình trạng: Còn hàng
Camera KBvision KX-K2002N2, 2.0MP
- Giá bán: 935.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-K2002N2
- Tình trạng: Còn hàng
583.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2002C4
- Giá bán: 583.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y2002C4
- Tình trạng: Còn hàng
544.500đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2012S4
- Giá bán: 544.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2012S4
- Tình trạng: Còn hàng
748.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K11CP
- Giá bán: 748.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K11CP
- Tình trạng: Còn hàng
1.639.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2001N3
- Giá bán: 1.639.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y2001N3
- Tình trạng: Còn hàng
2.640.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2004iAN
- Giá bán: 2.640.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2004iAN
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường