Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu
Sắp xếp theo:
Liên hệ
Còn hàng
Camera KBvision KX-S2001C4
- Giá bán: Liên hệ
- Model: KX-S2001C4
- Tình trạng: Còn hàng
Camera IP WIFI KBvision 1.3MP (KX-H13WN )
- Giá bán: 1.177.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-H13WN
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + - Cảm biến hình ảnh: Aptina 1.3 Megapixel. - Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280x960)
    + - Kết nối chuẩn Wi-Fi khoảng cách lên đến 50m. - Hỗ trợ khe cắm Micro SD lên đến 128GB
    + - Hỗ trợ Cloud, Push video, Âm thanh 2 chiều
Liên hệ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y2021S4
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: X-Y2021S4
- Tình trạng: Còn hàng
649.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2013S4
- Giá bán: 649.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2013S4
- Tình trạng: Còn hàng
825.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K11C
- Giá bán: 825.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K11C
- Tình trạng: Còn hàng
1.595.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y3001N
- Giá bán: 1.595.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y3001N
- Tình trạng: Còn hàng
6.490.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2001SN
- Giá bán: 6.490.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2001SN
- Tình trạng: Còn hàng
6.930.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-8005iMN
- Giá bán: 6.930.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-8005iMN
- Tình trạng: Còn hàng
2.079.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-H13PWN 1.3MP
- Giá bán: 2.079.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-H13PWN
- Tình trạng: Còn hàng
451.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1301C
- Giá bán: 451.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1301C
- Tình trạng: Còn hàng
935.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2003C4
- Giá bán: 935.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2003C4
- Tình trạng: Còn hàng
825.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K12C
- Giá bán: 825.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K12C
- Tình trạng: Còn hàng
1.595.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y3002N
- Giá bán: 1.595.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y3002N
- Tình trạng: Còn hàng
1.265.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-3011N
- Giá bán: 1.265.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-3011N
- Tình trạng: Còn hàng
10.340.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-3005MSN
- Giá bán: 10.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-3005MSN
- Tình trạng: Còn hàng
1.375.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-H30WN
- Giá bán: 1.375.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-H30WN
- Tình trạng: Còn hàng
319.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1004C4
- Giá bán: 319.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1004C4
- Tình trạng: Còn hàng
792.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2004C4
- Giá bán: 792.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2004C4
- Tình trạng: Còn hàng
1.144.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K13C
- Giá bán: 1.144.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K13C
- Tình trạng: Còn hàng
2.145.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y4001N2
- Giá bán: 2.145.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y4001N2
- Tình trạng: Còn hàng
1.265.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-3012N
- Giá bán: 1.265.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-3012N
- Tình trạng: Còn hàng
6.710.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-3004MSN
- Giá bán: 6.710.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-3004MSN
- Tình trạng: Còn hàng
2.365.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-H30PWN, 3.0MP
- Giá bán: 2.365.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-H30PWN
- Tình trạng: Còn hàng
357.500đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1003C4
- Giá bán: 357.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1003C4
- Tình trạng: Còn hàng
858.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2004CA
- Giá bán: 858.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2004CA
- Tình trạng: Còn hàng
1.078.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K14C
- Giá bán: 1.078.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K14C
- Tình trạng: Còn hàng
2.145.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-Y4002N2
- Giá bán: 2.145.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-Y4002N2
- Tình trạng: Còn hàng
3.135.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-3004AN
- Giá bán: 3.135.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-3004AN
- Tình trạng: Còn hàng
9.790.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2005MSN
- Giá bán: 9.790.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2005MSN
- Tình trạng: Còn hàng
1.529.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1301WN 1.3MP
- Giá bán: 1.529.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1301WN
- Tình trạng: Còn hàng
418.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1001S4
- Giá bán: 418.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1001S4
- Tình trạng: Còn hàng
1.639.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2005C4
- Giá bán: 1.639.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2005C4
- Tình trạng: Còn hàng
1.749.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K15MC
- Giá bán: 1.749.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K15MC
- Tình trạng: Còn hàng
836.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1011N
- Giá bán: 836.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1011N
- Tình trạng: Còn hàng
1.815.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-4011N2
- Giá bán: 1.815.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-4011N2
- Tình trạng: Còn hàng
9.790.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2004MSN
- Giá bán: 9.790.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2004MSN
- Tình trạng: Còn hàng
1.639.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1302WN 1.3MP
- Giá bán: 1.639.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1302WN
- Tình trạng: Còn hàng
418.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1002SX4
- Giá bán: 418.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1002SX4
- Tình trạng: Còn hàng
814.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2001C.PIR
- Giá bán: 814.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2001C.PIR
- Tình trạng: Còn hàng
1.287.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-2K14CA
- Giá bán: 1.287.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-2K14CA
- Tình trạng: Còn hàng
836.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-1012N
- Giá bán: 836.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-1012N
- Tình trạng: Còn hàng
1.815.000đ
Còn hàng
Camera KBvision KX-4012N2
- Giá bán: 1.815.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 24 Tháng
- Model: KX-4012N2
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy