Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Điện cực đo pH Hanna Hi 6100805, (0 - 14 pH, polymer)
- Giá bán: 7.450.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: Hi6100805
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Hanna Hi 6100205, 0 - 10 pH, polymer
- Giá bán: 7.450.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi6100205
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 19pH, 0.00-14.00pH, thủy tinh
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: Blueline 19pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH, Nhiệt độ Blueline 14pH, (0.00-14.00pH, thủy tinh)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 03 tháng
- Model: Blueline 14pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV SI ANALYTICS Blueline 12pH, 0.00-14.00pH, nhựa
- Giá bán: 5.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: Blueline 12pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Hanna HI1131B, 0.00-13.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 3.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: HI1131B
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Blueline 17pH, 0.00-14.00pH (thủy tinh)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 17pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH, nhiệt độ Hanna HI 1230B, (0.00-13.00pH, nhựa)
- Giá bán: 2.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: HI1230B
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Horiba 9625-10D
- Giá bán: 3.400.000
- Bảo hành: 6 tháng
- Model: 9625-10D
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 24pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 24pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Gondo 7000EP4
- Giá bán: 450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 03 tháng
- Model: 7000EP4
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo cảm ứng PH Hanna HI72911B
- Giá bán: 4.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI72911B
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH thủy tinh Horiba 9615S-10D
- Giá bán: 3.847.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9615S-10D
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực pH thuỷ tinh Horiba 9615-10D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9615-10D
- Tình trạng: Hết hàng
Điện cực đo pH Horiba 9680-10D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 9680-10D
- Tình trạng: Hết hàng
Điện cực đo pH Milwaukee MA917
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA917
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 11pH, 0.00-14.00pH, nhựa
- Giá bán: 4.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 11pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH, nhiệt độ Hanna HI 1053B, 0.00-12.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 4.696.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI1053B
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Hanna Hi 62911, 0 - 13 pH, titanium
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi62911
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Hanna Hi 6100405, 0 - 13 pH, polymer
- Giá bán: 5.627.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi6100405
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH Hanna HI 1043B, 0.00-14.00pH, thủy tinh,
- Giá bán: 4.972.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI1043B
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 29pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 3.780.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 29pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 28pH-5, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 4.990.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 28pH-5
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 28pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 3.780.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 28pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 26pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 4.045.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 26pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 24-3pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 4.765.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 24-3pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 18pH, 0.00-14.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 4.386.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 18pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV/Nhiệt độ Schott Blueline 15pH, 0.00-14.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 4.688.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 15pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 32RX, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 4.386.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 32RX
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 31RX, 0.00-14.00pH, Thủy tinh
- Giá bán: 5.105.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 31RX
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 27pH, 2.00-13.00pH, Thủy tinh
- Giá bán: 5.672.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 27pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 25pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 2.495.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 25pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 25-5pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 3.630.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 25-5pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 25-2pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 2.835.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 25-2pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 23pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 2.458.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 23pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 23-2pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 2.836.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 23-2pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 22pH, 0.00-14.00pH, Nhựa
- Giá bán: 3.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 22pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 21pH, 0.00-14.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 7.033.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 21pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 16pH, 0.00-14.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 6.201.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 16pH
- Tình trạng: Còn hàng
Điện cực đo pH/mV Schott Blueline 13pH, 0.00-14.00pH, thủy tinh
- Giá bán: 6.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: Blueline 13pH
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy