Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-125D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-125D
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-50D
- Giá bán: 7.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-50D
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ so Mitutoyo 2045S, 5mm/0.01mm, 0-50-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2045S
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 1044S
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1044S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2990, 0.1mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2990
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7301
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2044S, 5mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2044S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E, 0.8mm/0.01
- Giá bán: 1.256.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-404-10E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2960F, 1mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2960F
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-300
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 1003, 0-4mm/0.01mm, 0-50-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1003
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-514E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-514E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-119-20, 0-12mm/ 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 700-119-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đo trong Mitutoyo 209-306, 50-70mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 209-306
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19, 50mm(0.1mm)/0.01mm, 0-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3058S-19
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-415E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-415E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-118-20, 0-12mm, 0-0.5''/ 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 700-118-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đo ngoài Mitutoyo 209-404, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 209-404
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2119SB-10, 0-5mm/0.001mm, hiển thị 0-100-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2119SB-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-478E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-478E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-301, 0-10mm/0,01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-301
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ cặp Mitutoyo 209-602, 0-50mm/0.05mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 209-602
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2118SB-10, 0-5mm/0.001mm, hiển thị 0-100-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2118SB-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-425E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-425E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-300s
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-300s
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đo ngoài Mitutoyo 209-405, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 209-405
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2118S-10,0-5mm/0.001mm, hiển thị 0-100-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2118S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 513-477E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-477E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547- 400S
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547- 400S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2110S-10, 1mm/0.001mm, hiển thị 0-100
- Giá bán: 1.523.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2110S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 513-405E, 0-0,2mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-405E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-401, 0-12mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-401
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2109SB-10, 1mm/0,001mm, 0-100-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2109SB-10
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 513-517E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-517E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7313, 0-10mm/0,01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7313
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn Mitutoyo 181-902-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 181-902-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2109S-10, 1mm(0.2mm)/0,001mm, 0-100-0
- Giá bán: 1.023.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2109S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-517T
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-517T
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày thành ống Mitutoyo 7360, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7360
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2052s, 30mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2052s
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-691
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 543-691
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày thành ống Mitutoyo 547-360, điện tử, 0-10mm/0,01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-360
- Tình trạng: Còn hàng
1 2