Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-25A,0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3203-25A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme do điểm cơ khí Insize 3230-25A 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 1.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3230-25A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0-25 mm
    + Ðộ chia: 0.01 mm
Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE 2367-10A (0-10mm / 0.01mm)
- Giá bán: 2.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2367-10A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Trung Quốc
    + Dải đo: 0-10mm
Panme đo ngoài điện tử INSIZE 25-50mm/0.001, 3109-50A
- Giá bán: 1.220.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 3109-50A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-50A, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 420.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-50A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử INSIZE, 3108-75A, 50-75mm, (hệ mét, IP 54)
- Giá bán: 2.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 3108
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử INSIZE 3109-25A 0-25mm/0.001
- Giá bán: 1.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 3109
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-04BL, 75-100mm/0.01mm
- Giá bán: 910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-04BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-03BL, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 830.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-03BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW1965M, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW1965M
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-02DAB, 25-50mm/0.001mm
- Giá bán: 3.450.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW201-02DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài MW210-01, 100-125mm/0.01mm
- Giá bán: 1.060.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW210-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-01DAB, 0-25mm/0.001mm
- Giá bán: 3.170.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW201-01DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn Moore & Wright MW1966
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW1966
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn MW210-02, 125-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW210-02
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW215-01BL, 0-75mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW215-01BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo thành ống Moore & Wright 255-01, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 255-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong Moore & Wright MW280-01, 5-30mm/0.01mm
- Giá bán: 1.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW280-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn MW220-01, 300-400mm/0,01mm
- Giá bán: 7.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW220-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong Moore & Wright MW280
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW280
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-02BL, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 740.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-02BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong MW280-02, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 2.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW280-02
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-75A, 50-75mm/0.001mm
- Giá bán: 3.036.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-75A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-300A, 150-300mm/0.01mm
- Giá bán: 4.022.700 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-300A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-50A, 25-50mm/0.001mm
- Giá bán: 2.833.600 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-50A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-75A, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 531.300 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-75A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-25A, 0-25mm/0.001mm
- Giá bán: 2.466.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-25A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-100A, 75-100mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-100A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-300A, 275-300mm/0.01mm
- Giá bán: 1.910.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-300A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-700, 600-700mm/0.01mm
- Giá bán: 11.258.500 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-700
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-275A, 250-275mm/0.01mm
- Giá bán: 1.808.950 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-275A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-250A, 225-250mm/0.01mm
- Giá bán: 1.619.200 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-250A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-225A, 200-225mm/0.01mm
- Giá bán: 1.454.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-225A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-200A,175-200mm/0.01mm
- Giá bán: 1.353.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-200A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-175A, 150-175mm/0.01mm
- Giá bán: 1.214.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-175A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong insize 3220-75/50mm-75mm
- Giá bán: 1.581.250 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3220-75
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-150A, 125-150mm/0.01mm
- Giá bán: 961.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-150A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong Insize 3220-50, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 1.353.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3220-50
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-125A, 100-125mm/0.01mm
- Giá bán: 847.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-125A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong Insize 3220-30, 5-30mm/0.01mm
- Giá bán: 1.087.900 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3220-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-100A, 75-100mm/0.01mm
- Giá bán: 594.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-100A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong insize 3220-100, 75-100mm/0.01mm
- Giá bán: 1.771.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3220-100
- Tình trạng: Còn hàng
1 2