Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước lá inox 2m Niigata ST-2000
- Giá bán: 2.013.000
- Bảo hành: 0
- Model: ST-2000
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá inox 1m Niigata ST-1000
- Giá bán: 603.900
- Bảo hành: 0
- Model: ST-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá inox 15cm Niigata ST-150
- Giá bán: 57.200
- Bảo hành: 0
- Model: ST-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá inox 1.5m Niigata ST-1500
- Giá bán: 1.610.400
- Bảo hành: 0
- Model: ST-1500
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá gấp Shinwa 78833 , 2m
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78833
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá gấp Shinwa 78623 , 1m
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78623
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá gấp Shinwa 78606 , 1m
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78606
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá gấp Shinwa 1m 78605
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78605
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá gấp Shinwa 1m 63770
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 63770
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính ngoài Shinwa 73571
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73571
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính ngoài Shinwa 73570
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73570
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước lá Shinwa 1m 13048
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 13048
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá Shinwa 13021 , 600 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 13021
- Tình trạng: Còn hàng
Thước lá Shinwa 13013 , 300 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 13013
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày (Thickness Gauges)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 491-01-0
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày điện tử Shinwa 73746, 10 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73746
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Asimeto 502-08-0
- Giá bán: 1.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: 502-08-0
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Asimeto 402-08-0
- Giá bán: 1.870.000
- Bảo hành: 0
- Model: 402-08-0
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Kaefer MU52T, 10mm (1mm)/ 0.01mm, 0-100
- Giá bán: 780.000
- Bảo hành: 0
- Model: MU52T
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Shinwa 78936 , 25-50 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78936
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Shinwa 78935 , 0-25 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78935
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Asimeto 105-03-1, 50-75mm/0.001mm, IP65
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 105-03-1
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Asimeto 105-01-1, 0-25mm/0.001, IP65
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 105-01-1
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Asimeto 105-02-1, 25-50mm/0.001mm, IP65
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 105-02-1
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử S_Mike PRO 903.0300, 0-30mm /0.001mm, IP67
- Giá bán: 8.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 903.0300
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Shinwa 79523 , 0-25 mm/0.001 mm
- Giá bán: 1.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: 79523
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Shinwa 19932 , 0-150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19932
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp có nút định vị Asimeto 351-06-4, 0-150mm/0.02
- Giá bán: 900.000
- Bảo hành: 0
- Model: 351-06-4
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Asimeto 341-06-0, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 8.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 341-06-0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp Shinwa 19514 , 70mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19514
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Shinwa 19894 , 100mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19894
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Shinwa 19518 , 100mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19518
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Shinwa 19515 , 100 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19515
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Shinwa 19913 , 30 cm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19913
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Shinwa 19912 , 200mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19912
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ Shinwa 19899 , 15 cm
- Giá bán: 700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 19899
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Asimeto 307-58-0, 0-200mm, 0-8''/0.01mm
- Giá bán: 3.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: 307-58-0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Asimeto 307-06-0, 0-150mm/0.01m
- Giá bán: 2.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 307-06-0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Asimeto 307-08-0, 0-200mm,0-8''/0.01mm
- Giá bán: 1.960.000
- Bảo hành: 0
- Model: 307-08-0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Asimeto 305-06-0
- Giá bán: 4.015.000
- Bảo hành: 0
- Model: 305-06-0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Sylvac 910.1502, 0-150mm/0.01mm, IP67, USB
- Giá bán: 4.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: 910.1502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Sylvac 910.2502, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 2.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: 910.2502
- Tình trạng: Còn hàng