Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Tủ ấm SH Scientific SH-CH-149G (150L, 70°)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-CH-149G
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-216NG (250°C, 216 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-216NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-08NG (250°C, 8L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-08NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-125NG (250°C, 125L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-125NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-30NH (350°C, 27L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-30NH
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-125NS (450°C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-125NS
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G1 (Max 250℃, 8 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G1
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G2 (Max 250℃, 64 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G2
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G3 (Max 250℃, 125 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G3
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ ấm SH Scientific SH-CH-250G (250L, 70 độ)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-CH-250G
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ ấm B.O.D SH Scientific SH-CH-54R (54L, -5℃~60℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-CH-54R
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ ấm SH Scientific SH-CH-100G (100L, 70°)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-CH-100G
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ ấm SH Scientific SH-CH-54G (54L,70°)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-CH-54G
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-30NG (250°C, 27L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-30NG
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-H2 (Max 350℃, 30 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-H2
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-H1 (Max 350℃, 30 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-H1
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G4 (Max 250℃, 216 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G4
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy công nghiệp dung tích lớn SH Scientific SH-IDO-1152FG (250°C, 1152L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IDO-1152FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-100FG (250°C, 100 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-100FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-100FGE (220°C,100 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-100FGE
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu tự nhiên SH Scientific SH-DO-100NG (250°C, 100 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-100NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu tự nhiên SH Scientific SH-DO-100NGE (220°C, 100lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-100NGE
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-149FG (250°C, 150L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-149FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-149FGE (220°C, 150 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-149FGE
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu tự nhiên SH Scientific SH-DO-149NG (250°C, 150 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-149NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu tự nhiên SH Scientific SH-DO-149NGE (220°C, 150lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-149NGE
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-150FH (350°C, 150L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-150FH
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-150FS (500°C, 150L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-150FS
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy 350℃ SH Scientific SH-DO-250FG (250°C, 250 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-250FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy 350℃ SH Scientific SH-DO-250FH (350°C, 252 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-250FH
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-251FG (250°C, 250L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-251FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-360FG (220°C, 360L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-360FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy 350℃ SH Scientific SH-DO-360FH (350°C, 360 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-360FH
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-54FG (250 °C, 54 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-54FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-54FGE (220°C, 54 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-54FGE
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu tự nhiên SH Scientific SH-DO-54NG (250°C, 54 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-54NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu tự nhiên SH Scientific SH-DO-54NGE (220°C, 54 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-54NGE
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức SH Scientific SH-DO-550FG (220°C, 546L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-550FG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy 350℃ SH Scientific SH-DO-550FH (350°C, 546lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-550FH
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy công nghiệp 300℃ SH Scientific SH-DO-864FH (300°C, 864lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-DO-864FH
- Tình trạng: Còn hàng
1 2