Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Tốc độ (M/Min) 2.8
    + Kích thước cắt 4x30
    + Công suất tiêu thụ 210W
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C, công suất hủy 18 tờ A4
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu NiKatie PS-720C, công suất hủy 14 tờ A4
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Surpass Dream SD 817B
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu Surpass Dream SD305B
- Giá bán: 2.170.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Surpass Dream SD 804D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Surpass Dream SD 812D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MWFS20M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Surpass Dream SD 810D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MW399M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Surpass Dream SD 808D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: MW398M
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hủy tài liệu DSB SC-D7
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hủy tài liệu DSB SC-U10
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS620C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-870C
- Giá bán: 5.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS610C
- Giá bán: 3.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M
- Giá bán: 2.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-510C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C
- Giá bán: 4.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C
- Giá bán: 2.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C ( phiên bản 2013 )
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-890C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy công nghiệp Silicon PS-5500C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hủy công nghiệp Silicon PS-7000C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Silicon PS-886CN
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Máy huỷ tài liệu Surpass Dream SD 812B
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MW911M
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy