Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Nhiệt ẩm kế Extech 445703, -10-60°C, 10% - 99%
- Giá bán: 890.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 445703
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + - Nhiệt độ: -10 đến 60oC
    + - Độ ẩm 10% đến 99%
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm tự ghi Gondo DTR-305
- Giá bán: 2.700.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DTR-305
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt kế trong và ngoài phòng Extech 401014, -50 đến 70 ° C
- Giá bán: 610.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 401014
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế lưu điểm Extech RHT20
- Giá bán: 3.110.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: RHT20
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế trong và ngoài phòng Extech 445713, -10 - 60°C, 10 - 99% RH
- Giá bán: 1.020.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 445713
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế đầu dò rời Extech 445715, -10 - 60°C, 10 - 99% RH
- Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 445715
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ ẩm/ nhiệt độ và điểm sương EXTECH RHT510
- Giá bán: 2.490.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RHT510
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo/ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech SDL500
- Giá bán: 8.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SDL500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo/ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech EA25
- Giá bán: 8.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EA25
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-747DU
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-747DU
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-306U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-305U
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-305U
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-185
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-185
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-183P
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-183P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-182
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-182
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-730
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TM-730
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm Lutron RHW-925
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RHW-925
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm Lutron PM-1053
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PM-1053
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm AZ 8723
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 8723
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Lutron HT-3017
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HT-3017
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm TES 1364
- Giá bán: 4.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: TES 1364
- Tình trạng: Còn hàng