Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu Xuất xứ
Sắp xếp theo:
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, khí CO2 Kimo KCC320
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KCC320
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển Kimo KPA320
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KPA320
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ Kimo KTT320
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KTT320
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, điện áp Kimo KT320
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KT320
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo độ ẩm Kimo HM110
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HM110
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo nhiệt độ và độ ẩm Kimo HST
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HST
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị hiệu chuẩn độ ẩm Hygrometry Generation Kimo GH500
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GH500
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, điện áp, áp suất nước Kimo KT220
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KT220
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ Kimo KTT220
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KTT220
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ và độ ẩm Kimo KH120
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KH120
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ Kimo KT120
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KT120
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ Kimo KT20
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KT20
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ Kimo KT50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KT50
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi nhiệt độ và độ ẩm Kimo KH50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KH50
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo nhiệt độ độ ẩm Kimo TH210
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TH210
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDP-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDP-300
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHSI
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHSI
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDI-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDI-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDI-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDI-300
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo nhiệt độ độ ẩm Kimo SHDP-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHDP-150
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và nhiệt độ điểm sương Kimo HD110
- Giá bán: 7.234.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HD110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Kimo HD50
- Giá bán: 6.645.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HD50
- Tình trạng: Còn hàng