Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Nhiệt ẩm kế Extech 445703, -10-60°C, 10% - 99%
- Giá bán: 890.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 445703
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + - Nhiệt độ: -10 đến 60oC
    + - Độ ẩm 10% đến 99%
Nhiệt kế trong và ngoài phòng Extech 401014, -50 đến 70 ° C
- Giá bán: 610.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 401014
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dụng cụ kiểm tra độ ẩm Extech MO260-RK
- Giá bán: 12.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MO260-RK
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và điểm sương Extech RH390
- Giá bán: 4.250.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH390
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế lưu điểm Extech RHT20
- Giá bán: 3.110.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: RHT20
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Extech RH35
- Giá bán: 820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH35
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm không khí Extech RH350
- Giá bán: 3.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH350
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế trong và ngoài phòng Extech 445713, -10 - 60°C, 10 - 99% RH
- Giá bán: 1.020.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 445713
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Extech RHM15
- Giá bán: 570.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RHM15
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và điểm sương Extech RH300
- Giá bán: 2.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH300
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế Extech EA20 (đầu dò cáp 1m)
- Giá bán: 5.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EA20
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ ẩm và nhiệt ẩm kế IR đa năng Extech MO295
- Giá bán: 11.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MO295
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo/ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech EA25
- Giá bán: 8.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EA25
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ ẩm và nhiệt ẩm kế IR có Bluetooth Extech MO297
- Giá bán: 13.460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MO297
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ ẩm và nhiệt độ Extech 445580
- Giá bán: 1.370.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 445580
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế điện tử Extech 445702
- Giá bán: 790.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 445702
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm Extech RH25
- Giá bán: 2.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH15
- Tình trạng: Còn hàng
Nhiệt ẩm kế đầu dò rời Extech 445715, -10 - 60°C, 10 - 99% RH
- Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 445715
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ ẩm và nhiệt độ không khí Extech 44550
- Giá bán: 790.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 44550
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech RHT10
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: RHT10
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và điểm sương Extech 445814
- Giá bán: 1.130.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 445814
- Tình trạng: Còn hàng
Máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech 42275
- Giá bán: 3.940.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 42275
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và điểm sương Extech 445815
- Giá bán: 1.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 445815
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ phát nhiệt ẩm kế không dây Extech RH200W-T
- Giá bán: 700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH200W-T
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ bấm giờ/giây đo nhiệt độ và độ ẩm Extech HW30
- Giá bán: 1.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HW30
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ ẩm/ nhiệt độ và điểm sương EXTECH RHT510
- Giá bán: 2.490.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RHT510
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo/ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech SDL500
- Giá bán: 8.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SDL500
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech RHT30
- Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RHT30
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nhiệt đô và độ ẩm tích hợp nhiệt kế hồng ngoại Extech HD500
- Giá bán: 5.810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HD500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Extech RH10
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH10
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ ghi dữ liệu hiển thị biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm Extech RH520A
- Giá bán: 6.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH520A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ ẩm bằng Pinless với Bluetooth Extech MO300
- Giá bán: 13.460.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MO300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm tích hợp nhiệt kế hồng ngoại Extech RH101
- Giá bán: 3.840.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH101
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và điểm sương Extech RH210
- Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm tích hợp nhiệt kế hồng ngoại Extech RH401
- Giá bán: 4.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH401
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dụng cụ kiểm tra độ ẩm Extech MO280-KW
- Giá bán: 9.090.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MO280-KW
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm và điểm sương Extech RH490
- Giá bán: 7.370.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RH490
- Tình trạng: Còn hàng