Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị Ngành nước

Máy khuấy từ, bếp gia nhiệt ( Magnetic stirrers)

Máy khuấy từ, bếp gia nhiệt ( Magnetic stirrers)

Máy khuấy đũa, khuấy cần

Máy khuấy đũa, khuấy cần

Thiết bị kiểm tra nồng độ

Thiết bị kiểm tra nồng độ

Phụ kiện cho máy đo COD

Phụ kiện cho máy đo COD

Thiết bị khoa học khác

Thiết bị khoa học khác

Máy chưng cất đạm

Máy chưng cất đạm

Tủ ấm

Tủ ấm

Máy chiết

Máy chiết

Máy lắc

Máy lắc

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy