Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Thiết bị cất nước

Thiết bị cất nước

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Máy đo OXY hoà tan-DO

Máy đo OXY hoà tan-DO

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Máy khuấy từ, bếp gia nhiệt ( Magnetic stirrers)

Máy khuấy từ, bếp gia nhiệt ( Magnetic stirrers)

Điện cực đo độ dẫn điện (EC)

Điện cực đo độ dẫn điện (EC)

Điện cực đo pH

Điện cực đo pH

Máy chuẩn độ

Máy chuẩn độ

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH để bàn

Thiết bị đo pH để bàn

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy