Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ

Thiết bị khoa học khác

Thiết bị khoa học khác

Pipette

Pipette

Trên nền Từ tính - Không từ tính

Trên nền Từ tính - Không từ tính

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy