Danh mục sản phẩm

Thiết bị dự báo thời tiết

Thiết bị dự báo thời tiết

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt dạng bút

Khúc xạ kế độ ngọt dạng bút

Thiết bị đo Phóng xạ - Bức xạ

Thiết bị đo Phóng xạ - Bức xạ

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Bút đo pH

Bút đo pH