Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Thiết bị đo điện

Thiết bị đo điện

Đồng hồ vạn năng

Đồng hồ vạn năng

Ampe kìm

Ampe kìm

Đo RCL

Đo RCL

Đo điện trở

Đo điện trở

Phân tích công suất

Phân tích công suất

Đo điện trở đất

Đo điện trở đất

Máy đo & kiểm tra

Máy đo & kiểm tra

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo tiếng ồn

Máy đo tiếng ồn

Máy đo tốc độ gió

Máy đo tốc độ gió

Máy đo độ bụi, Đếm hạt - Khí độc

Máy đo độ bụi, Đếm hạt - Khí độc

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Thiết bị đo Chlorine

Thiết bị đo Chlorine

Máy đo nồng độ bụi

Máy đo nồng độ bụi

Thiết bị đo Phóng xạ - Bức xạ

Thiết bị đo Phóng xạ - Bức xạ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Đo độ ẩm đất

Đo độ ẩm đất

Đo độ cứng cao su

Đo độ cứng cao su

Thiết bị đo lực

Thiết bị đo lực

Máy đo độ rung

Máy đo độ rung

Thiết bị đo áp suất

Thiết bị đo áp suất

Thiết bị đo thứ tự pha

Thiết bị đo thứ tự pha

Bảng điện trở mẫu

Bảng điện trở mẫu

Dụng cụ đo điện trở thấp - Milliohm

Dụng cụ đo điện trở thấp - Milliohm

Thiết bị đo bức xạ UV

Thiết bị đo bức xạ UV

Thiết bị đo EC, DO, ORP, TDS

Thiết bị đo EC, DO, ORP, TDS

Bút đo pH

Bút đo pH

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH cầm tay

Máy đo nhiệt độ thân nhiệt

Máy đo nhiệt độ thân nhiệt

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy