Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng

Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Đo thế Oxi hóa khử ORP

Đo thế Oxi hóa khử ORP

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Bút đo TDS điện tử

Bút đo TDS điện tử

Khúc xạ kế độ mặn dạng bút

Khúc xạ kế độ mặn dạng bút

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Bút đo pH

Bút đo pH