Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Bút đo TDS điện tử

Bút đo TDS điện tử

Khúc xạ kế độ mặn dạng bút

Khúc xạ kế độ mặn dạng bút

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Thiết bị đo EC, DO, ORP, TDS

Thiết bị đo EC, DO, ORP, TDS

Bút đo pH

Bút đo pH

Điện cực pH

Điện cực pH

Đo độ Ngọt

Đo độ Ngọt

Đo độ Mặn

Đo độ Mặn

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy