Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Máy & công cụ

Máy & công cụ

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị Ngành nước

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Giới thiệu Hãng sản xuất

Giới thiệu Hãng sản xuất

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo cường độ ánh sáng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Máy đo OXY hoà tan-DO

Máy đo OXY hoà tan-DO

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Máy khuấy từ, bếp gia nhiệt ( Magnetic stirrers)

Máy khuấy từ, bếp gia nhiệt ( Magnetic stirrers)

Bút đo TDS điện tử

Bút đo TDS điện tử

Bộ test Kit

Bộ test Kit

Điện cực đo pH

Điện cực đo pH

Thiết bị kiểm tra nồng độ

Thiết bị kiểm tra nồng độ

Máy chuẩn độ

Máy chuẩn độ

Bộ điều khiển pH

Bộ điều khiển pH

Bộ điều khiển TDS

Bộ điều khiển TDS

Bộ điều khiển ORP online

Bộ điều khiển ORP online

Bộ điều khiển độ dẫn EC

Bộ điều khiển độ dẫn EC

Bộ điều khiển oxy hòa tan DO

Bộ điều khiển oxy hòa tan DO

Bộ kiểm soát mực nước

Bộ kiểm soát mực nước

Điện cực kiểm soát pH

Điện cực kiểm soát pH

Điện cực kiểm soát độ dẫn D.O

Điện cực kiểm soát độ dẫn D.O

Điện cực ORP online

Điện cực ORP online

Bộ khuếch đại tín hiệu

Bộ khuếch đại tín hiệu

Bơm định lượng hóa chất

Bơm định lượng hóa chất

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt công nghiệp

Khúc xạ kế độ ngọt công nghiệp

Thiết bị đo Chlorine

Thiết bị đo Chlorine

Thiết bị đo Ammonia

Thiết bị đo Ammonia

Thiết bị đo sắt

Thiết bị đo sắt

Máy quang phổ đa chỉ tiêu

Máy quang phổ đa chỉ tiêu

Máy quang phổ khác

Máy quang phổ khác

Máy đo COD

Máy đo COD

Phụ kiện cho máy đo COD

Phụ kiện cho máy đo COD

Đo nồng độ O2, CO, CO2, NH3, H2, H2S, SO2, CH4, N2, NO2

Đo nồng độ O2, CO, CO2, NH3, H2, H2S, SO2, CH4, N2, NO2

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Đo độ ẩm đất

Đo độ ẩm đất

Máy quang phổ

Máy quang phổ

Thiết bị khoa học khác

Thiết bị khoa học khác

Máy chiết

Máy chiết

Đầu dò(cảm biến) đo nhiệt độ

Đầu dò(cảm biến) đo nhiệt độ

Thiết bị đo EC, DO, ORP, TDS

Thiết bị đo EC, DO, ORP, TDS

Bút đo pH

Bút đo pH

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH để bàn

Thiết bị đo pH để bàn

Điện cực pH

Điện cực pH

Thiết bị đo Ngành thực phẩm

Thiết bị đo Ngành thực phẩm

Đo pH thực phẩm

Đo pH thực phẩm

Đo độ Mặn

Đo độ Mặn

Thiết bị đo Nhiệt độ

Thiết bị đo Nhiệt độ

Đầu dò dạng thẳng

Đầu dò dạng thẳng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy