Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị Ngành nước

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo tiếng ồn

Máy đo tiếng ồn

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Máy đo OXY hoà tan-DO

Máy đo OXY hoà tan-DO

Đo thế Oxi hóa khử ORP

Đo thế Oxi hóa khử ORP

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Bút đo TDS điện tử

Bút đo TDS điện tử

Điện cực đo pH

Điện cực đo pH

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Bút đo pH

Bút đo pH