Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị đo Nhiệt độ - Độ ẩm

Thiết bị đo Nhiệt độ - Độ ẩm

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Máy đo OXY hoà tan-DO

Máy đo OXY hoà tan-DO

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Bộ điều khiển pH

Bộ điều khiển pH

Bộ điều khiển ORP online

Bộ điều khiển ORP online

Bộ điều khiển độ đục online

Bộ điều khiển độ đục online

Thiết bị đo và kiểm soát MLSS

Thiết bị đo và kiểm soát MLSS

Bộ điều khiển SS online

Bộ điều khiển SS online

Bộ điều khiển độ dẫn EC

Bộ điều khiển độ dẫn EC

Bộ điều khiển Clorine online

Bộ điều khiển Clorine online

Bộ điều khiển oxy hòa tan DO

Bộ điều khiển oxy hòa tan DO

Điện cực kiểm soát pH

Điện cực kiểm soát pH

Điện cực kiểm soát Clorine online

Điện cực kiểm soát Clorine online

Điện cực kiểm soát EC

Điện cực kiểm soát EC

Điện cực kiểm soát độ dẫn D.O

Điện cực kiểm soát độ dẫn D.O

Điện cực SS online

Điện cực SS online

Điện cực MLSS online

Điện cực MLSS online

Điện cực ORP online

Điện cực ORP online

Thiết bị đo Chlorine

Thiết bị đo Chlorine

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Bút đo pH

Bút đo pH

Đo độ Mặn

Đo độ Mặn

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy