Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị thí nghiệm phòng LAB

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị Ngành nước

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Máy đo độ bụi, Đếm hạt - Khí độc

Máy đo độ bụi, Đếm hạt - Khí độc

Đo nhu cầu oxi hóa học (COD)

Đo nhu cầu oxi hóa học (COD)

Phụ kiện cho máy đo COD

Phụ kiện cho máy đo COD

Thiết bị khoa học khác

Thiết bị khoa học khác

Máy chưng cất đạm

Máy chưng cất đạm

Máy chiết

Máy chiết

Máy đo khí thải, Máy đo khí độc

Máy đo khí thải, Máy đo khí độc

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy