Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292

Products tagged with 'axis'


Sắp xếp bởi
Hiển thị mỗi trang
Hiển thị như
Cân bàn AXIS B30C, 30 kg
VNĐ 8.750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân bàn AXIS B60C
VNĐ 7.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân bàn điện tử AXIS B150C, 150 kg
VNĐ 8.510.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật - chuẩn nội AXIS ATA1200C, 1200g/0.01g
VNĐ 13.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật chuẩn ngoại AXIS AD100, 100 gam/0.001 gam
VNĐ 10.480.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật chuẩn ngoại AXIS AD200, 200 gam/0.001 gam
VNĐ 10.580.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật chuẩn ngoại AXIS AD250, 250 gam/0.01 gam
VNĐ 9.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật chuẩn ngoại AXIS AD300, 300 gam/0.001 gam
VNĐ 10.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật chuẩn ngoại AXIS AD50, 50 gam/0.001 gam
VNĐ 10.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật chuẩn ngoại AXIS AD600, 600 gam/0.001 gam
VNĐ 10.700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
    
1 2 3 4 5 Tiếp theo
091.704.5555